ד"ר שגית לוינר

ד"ר לוינר שגית

מרצה בכירה בפקולטה למנהל עסקים ובפקולטה למשפטים (מינוי משותף) בתחום מדיניות המס

אודות

מרצה בכירה במשפטים, בית הספר למשפטים, אוניברסיטת באפלו, ניו-יורק, ארה״ב (2010-2013); חוקרת בכירה, נציבות מס ההכנסה הפדראלי של ארה״ב (IRS), משרד היועץ המשפטי/משרד המחקר הראשי, וושינגטון די.סי, ארה״ב (2007-08); חוקרת אורחת, מרכז צגלה לחקר בינתחומי של המשפט, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב (2008-09); התמחות במסים, משרד המשפטים, המחלקה הפיסקאלית, פרקליטות המדינה, ירושלים (2000-2001).
ד”ר לוינר זכתה בשורה של פרסים ומלגות לרבות: מענק מדען חוזר (בסיס מצויינות). מחקריה פורסמו בכתבי עת מובילים כגון: Columbia Journal of Tax Law, Virginia Tax Review, Michigan Journal of Law Reform. מחקרים אלו צוטטו על ידי שמות דבר בעולם המס כגון: ראש נציבות מס ההכנסה האוסטרלי, בפסיקה אמריקאית, ובדו״ח השנתי לקונגרס האמריקאי של נציגת משלמי המסים בארה״ב.

השכלה

.S.J.D
במשפטים, אוניברסיטת מישיגן, ארה"ב (2007).
.LL.M
במשפטים, אוניברסיטת מישיגן, ארה"ב (2002).
.LL.B
במשפטים, אוניברסיטת חיפה (2000).

תחומי הוראה

דיני מסים, מיסוי בינלאומי, סוגיות מתקדמות במסים.

תחומי מחקר

מדיניות מס, היבטים חברתיים של המס, אכיפה במסים, מס וגלובליזציה.