ד"ר אלמוג ניצן

ראש המיקוד בשילוב והכלה, החוג לחינוך וחברה

יצירת קשר

אודות

כיום ראש המיקוד בשילוב והכלה בחוג לחינוך וחברה, הקריה האקדמית אונו ומרצה בביה"ס לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר אילן. בנוסף, יועצת למיזם "מהפכה בהשכלה הגבוהה" של קרנות הביטוח הלאומי וחברת הועד המנהל של בית איזי שפירא. בעבר עבדה בתפקידי שטח בינהם מנהלת תכניות במסד נכויות – ג'וינט ישראל ואחראית תחום בלשכת הממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות בהסתדרות. עורכת-אורחת של גליון מיוחד של כתב העת בטחון סוציאלי בנושא תעסוקת אנשים עם מוגבלות (עם אמיר טל וגלי צינמון, 2017) וכותבת טורי דעה בנושאים אלו. ד״ר אלמוג פועלת לקידום תחום לימודי המוגבלות בישראל והטמעתו בשיח החברתי והאקדמי.

השכלה

.Ph.D
אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לחינוך (2011) "Academic and social adjustment of university students with visual impairment" מנחה: פרופ׳ דבורה קורט
.B.A
פסיכולוגיה (בהצטיינות), האוניברסיטה הפתוחה (2005)

תחומי הוראה

לימודי מוגבלות, שילוב והכלה בחינוך, מדיניות חברתית, מחקר איכותני.

תחומי מחקר

סטודנטים עם מוגבלויות ומערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, מדיניות בנושא תעסוקת אנשים עם מוגבלות, נרטיבים אישיים של אנשים עם מוגבלות, מוגבלות לא נראית, זהות מוגבלות.

פרסומים נבחרים