ד"ר נצן אלמוג

ד"ר אלמוג נצן

ראש המיקוד נגישות ומוגבלות, החוג לחינוך וחברה

אודות

כיום ראש המיקוד נגישות ומוגבלות בחוג לחינוך וחברה, הקריה האקדמית אונו. בנוסף, יועצת למיזם “מהפכה בהשכלה הגבוהה” של קרנות הביטוח הלאומי וחברת הועד המנהל של בית איזי שפירא. בעבר עסקה בתפקידי שטח ​ביניהם מנהלת תכניות במסד נכויות – ג’וינט ישראל ואחראית תחום בלשכת הממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות בהסתדרות.

השכלה

.Ph.D
אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לחינוך (2011) "Academic and social adjustment of university students with visual impairment" מנחה: פרופ׳ דבורה קורט
.B.A
פסיכולוגיה (בהצטיינות), האוניברסיטה הפתוחה (2005)

תחומי הוראה

לימודי מוגבלות, שילוב והכלה בחינוך, מדיניות חברתית, מחקר איכותני.

תחומי מחקר

סטודנטים עם מוגבלויות ומערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, מדיניות בנושא תעסוקת אנשים עם מוגבלות, נרטיבים אישיים של אנשים עם מוגבלות, מוגבלות לא נראית, זהות מוגבלות.

פרסומים נבחרים