ד"ר נעמה כץ

ד"ר כץ נעמה

מנהלת יחידה פיתוח הדרכה והוראה אקדמית ומרכז הסימולציות. סגנית דקנית הסטודנטים, הקריה האקדמית אונו- נציגת הדיקנט בקמפוס חיפה. סגל החוג לריפוי בעיסוק

אודות

עסקה ב-24 השנים האחרונות בליווי אנשים המתמודדים עם מוגבלות פסיכיאטרית בשירותים מגוונים בקהילה ובבתי החולים. מדריכה בכירה של משרד הבריאות, עוסקת בהדרכה של מנהלי שירותים וצוותים, בבניית שירותי שיקום.

חוקרת ומלמדת את תחום התקשורת הבינאישית על מרכיביה השונים.

מרכזת את פעילות ארגון הבוגרים של החוג לריפוי בעיסוק.

השכלה

Postdoctor
(2019) University of Hertfordshire: Relationships between lawyers and victims of crime
.Ph.D
הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, החוג לריפוי בעיסוק, אוניברסיטת חיפה (2015). 
.M.Sc.OT
בריפוי בעיסוק, אוניברסיטת תל אביב (2003). 
.B.O.T
בריפוי בעיסוק, אוניברסיטת חיפה (1993).

תחומי הוראה

ריכוז והדרכת קבוצות הדרכה העוסקות בפיתוח זהות מקצועית מלוות הכשרה מעשית, דילמות בשיקום והחלמה, מיומנויות תקשורת Problem based learning – PBL שימוש בסימולציות לשם פיתוח מיומנויות מקצועיות.

תחומי מחקר

תקשורת מקדמת החלמה ורווחה אישית, תקשורת עם נפגעי עבירה.

קורות חיים