ד"ר מילר יונה

ראשת התוכנית לניהול וארגון מערכות חינוך

יצירת קשר

אודות

מרצה בכירה. חוקרת ויועצת ארגונית בכירה. מומחית במתודולוגיות מחקריות כמותיות ואיכותניות. חוקרת בתחומי ניהול ואתיקה ניהולית מהיבטים מגדריים.

השכלה

.B.A
סוציולוגיה, צירוף סטטיסטיקה, לוגיקה, פסיכולוגיה.
.M.Sc
מדעי הניהול - הטכניון
.P.hD
לימודי מגדר - אוניברסיטת בר אילן

תחומי הוראה

מרצה בתחומי ניהול ופיתוח ארגוני, שיטות מחקר וסטטיסטיקה.

תחומי מחקר

התנהגות ארגונית, אתיקה ניהולית, אתיקה באקדמיה, היבטים מגדריים בניהול ובאתיקה.