ד"ר רחל הלל אברהם

ד"ר הלל אברהם רחל

מרצה בכירה הפקולטה למדעי הרוח והחברה, סגנית דקנית וראש תכנית MA בחינוך וחברה

אודות

ראש תואר שני בחינוך, וסגנית דיקן להוראה, הפקולטה למדעי הרוח והחברה, הקריה האקדמית אונו. חוקרת ואקטיביסטית-אקדמית בתחומי סוציולוגיה של הבריאות, מגדר, זיקנה וגיוון ורב תרבותיות. מייצגת את אונו בעשייה הרב תרבותית בבית הנשיא, פורום ‘גיוון, שילוב והנגשה’ באקדמיה. מתמחה בהנחיה בקבוצות גדולות.