ד"ר הלל אברהם רחל

אודות

ראש תואר שני בחינוך, וסגנית דיקן להוראה, הפקולטה למדעי הרוח והחברה, הקריה האקדמית אונו. חוקרת ואקטיביסטית-אקדמית בתחומי סוציולוגיה של הבריאות, מגדר, זיקנה וגיוון ורב תרבותיות. מייצגת את אונו בעשייה הרב תרבותית בבית הנשיא, פורום ‘גיוון, שילוב והנגשה’ באקדמיה. מתמחה בהנחיה בקבוצות גדולות.