ד"ר עידית פינקלשטיין

ד"ר פינקלשטיין עידית

סגנית הדיקן הפקולטה למדעי הרוח והחברה

אודות

ד”ר פינקלשטיין מנהלת את התואר השני בייעוץ ארגוני למוסדות חינוך ולארגונים עסקיים בקריה האקדמית אונו.

תחומי הוראה

היבטים פסיכולוגיים וייעוציים בארגונים

תחומי מחקר

ייעוץ בארגונים רב-תרבותיים; ניהול ופיתוח המשאב האנושי בארגונים רב-תרבותיים; משפט, חינוך ורגולציה.