ד"ר סייגלשיפר ולריה

ראש לימודי ליבה ותכנון אקדמי .B.A חינוך וחברה, הפקולטה למדעי הרוח והחברה

יצירת קשר

אודות

מלמדת בתואר ראשון בחינוך וחברה משנת 2016, יזמות חברתית, שיטות מחקר איכותניות, מגדר, חינוך בלתי פורמלי ופילוסופיה של החינוך. עבדה (עד שנת 2023) 16 שנים במרכז אדוה בקידום הטמעת חשיבה מגדרית במדיניות ובתקציבים לאומיים ומקומיים.

השכלה

Ph.D
התכנית ללימודי מגדר. אוניברסיטת בר אילן. נושא הדוקטורט: בימאיות קולנוע דתיות: מסירות והתנגדות
.M.A
פילוסופיה של החינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים תיזה בנושא: פרקטיקה של כיסוי ראש בקרב נשים דתיות בישראל
.B.A
פילוסופיה וחינוך האוניברסיטה העברית בירושלים

תחומי הוראה

יזמות חברתית, שיטות מחקר איכותניות, מגדר וחברה, פילוסופיה של החינוך, חינוך בלתי פורמלי.

תחומי מחקר

מגדר, דת ותרבות, ניתוח מגדרי של מדיניות ותקציבים ציבוריים.