פרופ' זייליג גבי

ראש התכנית לתואר שני במדעי הבריאות והשיקום .M.A