פרופ' טובה הרטמן

פרופ' הרטמן טובה

דקנית הפקולטה למדעי הרוח והחברה

אודות

חברת מערכת בכתב העת “Qualitative Psychology; יו”ר חבר המנהלים של “שירה חדשה”; מחברת שלושה ספרים ומאמרים רבים בנושא זהות, מגדר, אוכלוסיות בסיכון, מורים והורים כסוכני חיברות.

השכלה

.Ph.D
בחינוך ופסיכולוגיה התפתחותית, אוניברסיטת הרווארד (1998).
.Ed.D
בפסיכולוגיה התפתחותית, אוניברסיטת הרווארד (1996).
M.A.
בפסיכלוגיה, מכללת בוסטון (1990).
.M.A
בהגות יהודית, האוניברסיטה העברית בירושלים (1985).
.B.A
בפוליטיקה וחברה, האוניברסיטה העברית בירושלים (1982).

תחומי הוראה

מגדר, חינוך, יהדות.

תחומי מחקר

מגדר, חינוך, יהדות.