ערב עיון לצאת הספר "שומרי החומות" מאת ד"ר חיים זיכרמן ופרופ' גדעון ספיר - הקריה האקדמית אונו ערב עיון לצאת הספר "שומרי החומות" מאת ד"ר חיים זיכרמן ופרופ' גדעון ספיר - הקריה האקדמית אונו

טוען אירועים