ערב עיון בנושא: היצירה ומשמעותה - על פרשנות במוסיקה ובמשפט - הקריה האקדמית אונו ערב עיון בנושא: היצירה ומשמעותה - על פרשנות במוסיקה ובמשפט - הקריה האקדמית אונו

טוען אירועים