Loading Events

תכנית המפגש

11:00-11:10 – דברי פתיחה

•ד״ר סבטלנה צ׳אצ׳שווילי-בולוטין – ראש המכון להגירה ושילוב חברתי, המרכז האקדמי רופין.

11:10-11:25 – ממלחמה למלחמה – עולים חדשים במלחמת ״חרבות ברזל״

•ד״ר רוית תלמי-כהן, הקריה האקדמית אונו.
•ד״ר סבטלנה צ׳אצ׳שווילי-בולוטין.

11:25-11:30 – הפסקה

11:30-12:30 – פאנל בנושא עולים חדשים במלחמת ״חרבות ברזל״

•גב׳ סיון גולדשטיין-הבר – סמנכ״לית משרד העלייה והקליטה, ראש חטיבת רשויות, ארגונים וקהילה.
•גב׳ אורלי צוקרמן – מנהלת אגף קליטת עלייה וסוכנות יהודית.
•גב׳ ילנה ביריוקוב – מנהלת שלוחת מתנ״ס, עיריית שדרות.
•גב׳ אנה טליסמן, MSW – ראש תחום להטב״ק, פרויקט קשר ישראל.
•ד״ר טניה ווינובה – מחלקה לתרגום וחקר התרגום, אוניברסיטת בר-אילן; המכון להגירה ושילוב חברתי.

12:30-12:45 – דיון פתוח ושאלות

ניתן להיכנס למפגש באמצעות מספר פגישה ב-ZOOM: 82713104858
או באמצעות הקישור:

https://ruppin-ac-il.zoom.us/j/82713104859#success

סיכום המפגש:

ב- 15.11.2023 ערך המכון להגירה ושילוב חברתי בשיתוף עם הקריה האקדמית אונו מפגש בנושא: “עולים חדשים במלחמת חרבות ברזל – ממלחמה למלחמה”.
כבסיס למפגש שימש נייר עמדה בנושא הנכתב ע”י ד”ר רוית תלמי-כהן וד”ר סבטלנה צ’אצ’אשווילי-בולטין.

במפגש השתתפו למעלה מ 70 משתתפים והוא לווה בתרגום סימולטאני לשפה הרוסית על ידי ד”ר טניה ויינובה.

להלן הקישור להקלטת המפגש https://www.youtube.com/watch?v=9PqigbsP3Fc

במפגש הציגה ד”ר רוית תלמי-כהן את עיקרי האתגרים הניצבים בפני העולים החדשים נוכח המלחמה ככלל תוך התמקדות בעולים החדשים אשר הגיעו מאזורי מלחמה בפרט.

כ-84% מהעולים לישראל בשנתיים האחרונות עלו מארצות שמתקיימת בהן מלחמה או שמדינתם מעורבות במלחמה (עולים מאתיופיה, מרוסיה, מאוקראינה ומצפון מזרח הודו- בני המנשה).

לאחר ההצגה נערך פאנל מומחים בהנחיית ד”ר סבטלנה צ’אצ’אשווילי- בולוטין בהשתתפות בעלות התפקידים הבאות:

א. הגב’ סיון גולדשטיין הבר – סמנכ”לית משרד העלייה והקליטה , ראש חטיבת רשויות ארגונים וקהילה – סקרה את הערכות הענפה של משרד העלייה והקליטה החל מפרוץ המלחמה בבוקר ה 7.10.2023 לסיוע לעולים.

ב. הגב’ אורלי צוקרמן מנהלת אגף קליטת עלייה בסוכנות היהודית – הציגה את הפעילות בתחום קליטת העלייה בסוכנות מפרוץ המלחמה לרבות פינוי מרכז קליטה איבים הממוקם בנגב המערבי בסמוך לעיר שדרות בתחום המועצה האזורית שער הנגב.

ג. הגב’ ילנה ביריוקוב – מנהלת שלוחת מתנ”ס בעיריית שדרות – הציגה את ההערכות בעיריית שדרות לפינוי התושבים מהעיר למלונות בים המלח ואת הצורך והמענה לניהול המפונים במלונות ים המלח והדגימה כיצד על בעלי התפקידים לפעול בזמן אמת.

ד. הגב’ אנה טליסמן – ראש תחום להטב”ק פרויקט קשר ישראל – סקרה את מצבם המיוחד של עולים המשתייכים לקהילה הגאה, את הקשיים הבירוקרטיים בהם הם נתקלים ואת צרכיהם הייחודיים.

ה. ד”ר טניה ווינובה מהמחלקה לתרגום וחקר התרגום אוניברסיטת בר אילן והמכון להגירה ושילוב חברתי, הציגה את פרויקט מוקד תרגום טלפוני מרחוק בחרום.
פרויקט התנדבותי אותו יזמה בשיתוף עם המחלקה שמטרתו לסייע בתרגום טלפוני לשירותי חירום ולכלל השירותים הציבוריים ולארגונים חברתיים כחלופה לתרגום פנים אל פנים.
מתוך תפיסה של הנגשה