Loading Events

יום פתוח
בקמפוס החדש לשנת תשפ”ה

תואר ראשון במוסיקה B.Mus.

יום שלישי, 17:00
בית הספר למוסיקה הקריה האקדמית אונו בניהולו של ירון גוטפריד
קומה 1, בניין הקריה האקדמית אונו, השדרה האקדמית 1, צומת סביון

הזמנה ליום פתוח לבית ספר למוסיקה