ניתן לבחור בין שני סוגי ליווי אישי:

 1. ליווי תהליכי – תמיכה על בסיס מפגשים פרטניים עם רכז התכנית האישית. תכנית המפגשים האישיים תותאם לצרכי הסטודנט ותאפשר:
 • תרגול ואימון של מיומנויות אקדמיות. לדוגמא – ניהול זמן, התארגנות, תכנון והצבת מטרות
 • תרגול ואימון של אסטרטגיות למידה. לדוגמא – קריאה יעילה, התמודדות עם כמויות גדולות של חומר לימודי, שיטות לימוד למבחנים, וכו’
 • תמיכה רגשית. לדוגמא – התמודדות עם תסכולים, וויסות רגשי, התמודדות עם סיטואציות מורכבות

*לסטודנטים שיבחרו בסוג זה של ליווי תתאפשר פגישה אישית אחת לשבועיים עם רכז התכנית האישית וכן אפשרות להשתתפות בקבוצת עמיתים מונחית.

 

 1. ליווי מנהלתי – תמיכה שוטפת במתכונת של “עוזר אישי” (siri אנושי), שתתבצע באמצעות קשר אישי רציף עם הרכז המנהלתי של התכנית ותכלול:
 • מפגשי מעקב מנהלתי אחת לשבועיים
 • ניהול יומן עבור הסטודנט (שיעורים, כיתות, תגבורים, מפגשי חונכות וכו’)
 • רישום לקורסים / מבחנים וכו’
 • קבלת תזכורות למועדי הגשת עבודות ותרגילים
 • קביעת שעות תגבור עם מרצים ומתרגלים בשעות קבלה
 • טיפול בהגשת טפסים או רישום לפעילויות

*לסטודנטים שיבחרו בסוג זה של ליווי תתאפשר פגישה אישית אחת לשבועיים עם הרכז המנהלתי וכן אפשרות להשתתפות בקבוצת עמיתים מונחית.