חיפוש בכל הסניפים של ספריותנו

חיפוש בסניף מסויים

לידיעתכם, בספריותנו מופעלת מערכת אוטומטית להארכת השאלה. מעתה אין צורך לבצע הארכה באופן עצמאי, המערכת תעשה זאת בשבילך (פרט לקמפוס ירושלים).

הודעות בדבר אי הארכת השאלה עקב הזמנות, איחור בהחזרה וכד’, יישלחו לדוא”ל האישי.

 

 

במקרים בהם לא התקבלה הארכה אוטומטית, יש לפנות ל:

  • הספרייה המרכזית בטלפון 03-5311865
  • קמפוס חרדי באור יהודה בטלפון 03-5310921
  • קמפוס חיפה בטלפון 03-5157319
  • קמפוס ירושלים בטלפון  03-5156324

 

אוסף הספרייה מתעדכן בצורה שוטפת בפריטים חדשים, בכל התחומים. לפניכם קישורים לקטלוגים של הספריות אשר יובילו אתכם לדוחות הרצויים. 

בכדי לראות אם הספר זמין להשאלה, יש ללחוץ על כותר הספר ובדפית העותקים תוכלו לראות את מיקומו על המדף וזמינותו.

 

ספרים חדשים – דו”ח דו-חודשי

 

ספרים חדשים – דוחות תקופתיים

אם ברצונכם להפיק דו”ח ספרים חדשים לתקופה מסויימת, אנא פעלו לפי ההנחיות הבאות:

  • נא בחרו בקישור המתאים בין המצויים מטה:

הספרייה המרכזית, קמפוס חרדי אור יהודה, קמפוס חיפה (מאגר משולב)

ספריית קמפוס ירושלים

  • יש למלא את טווח התאריכים הרצויי בשדות של תאריך קיטלוג (דוגמה לפורמט נכון של תאריך: 17/07/2017 או היעזרו בתאריכון הנפתח עם לחיצה על צלמית בצד שמאל).
  • לחצו על חפש.