שלוש סיבות טובות ללמוד אצלנו

אישה מציירת
הטיפול באומנות חזותית עושה שימוש בכלים אמנותיים: ציור, רישום, פיסול וטכניקות מעורבות, בשילוב עם כלים פסיכולוגיים בכדי להתגבר על מצבים רגשיים - נפשיים שונים, ולטפל בהם. תהליכי היצירה, שהינם חלק משפת הביטוי האמנותי, מאפשרים גילוי הכוחות והחוסן הנפשי של האדם, על מנת שיוכל להתמודד טוב יותר עם מצבי חיים שונים . שפת האמנות החזותית כוללת טכניקות עבודה מילוליות ושאינן מילוליות, מתייחסת לתכנים מודעים ולא מודעים ומהווה מנוף והשראה להתחדשות והתחזקות.
צבעים ומכחול על רקע אישה
המוסד האקדמי המתמחה בתחום הטיפול באמנויות עם מיטב המרצים בתחום המגיעים מהשטח הטיפולי ומביאים לכיתה תיאורי מקרה ואת שיטות הטיפול הכי עדכניות. חלק מהמרצים שלנו הם בעלי הכרה ברמה הבינלאומית ואת השיטות שהם פיתחו מלמדים בכל המוסדות האקדמיים. באווירת לימודים אישית, מטפחת ונעימה.
נשים מציירות
שילוב תכנים אקדמיים מרתקים עם הכשרה מעשית מובנית בליווי מנחה המכשיר את הסטודנטים לעולם התעסוקה. הופך את הלימודים לתהליך של צמיחה אישית בדרך אל קריירה של נתינה והגשמה. תכנית הלימודים מעושרת בקורסים והדרכות מתחומי הנחיית קבוצות, cbt והדרכות הורים.

תכנית הלימודים

ההרשמה לאוקטובר 2024 החלה!

 

ראשת המסלול:  ד”ר ליאת שמרי-זאבי

קורסי חובה

אמנות והתפתחות האדם
הקורס מציג את התיאוריות והמחקר בתחום הפסיכולוגיה ההתפתחותית והקשרם האמנותי, פיזי, קוגניטיבי, אפקטיבי, ניורולוגי וחברתי ממבט רב-תחומי. הקורס יתייחס למשמעויות של הבנת ההתנהגות האנושית במהלך החיים, יציע הגדרות לעשיית אמנות התורמות לתיאוריה ההתפתחותית ויקדם פיתוח מודלים חדשים של התפתחות אמנותית. (טפ-5100, נ”ז 2)

פסיכותרפיה – תיאוריות וגישות בטיפול פסיכולוגי
הקורס מציג את התיאוריות המרכזיות בטיפול פסיכולוגי ואת מושגי היסוד עליהם הן מבוססות. כמו כן סוקר הקורס את התפתחות הגישות השונות לטיפול פסיכולוגי ומתמקד בהבחנה בין השלבים השונים בטיפול, באפיון תפקיד המטפל במהלכם ובמשותף ובמבדיל בין טיפול בילדים לטיפול במבוגרים. (פס-6000, נ”ז 2)

מבוא לטיפול באמנות חזותית א’ + ב‘ (*)
בקורס מתוודעים הסטודנטים ליסודות הטיפול באמנות חזותית ולתרומתם היחודית לתהליך הטיפולי. במהלך הקורס נלמדות האסכולות המובילות והעדכניות בתחום ומוצגים תיאורטיקנים וסוגיות מרכזיות בטיפול המאפשר שילוב של הבעה מילולית והבעה אמנותית. הסטודנטים דנים ומתנסים בשימוש באמנות חזותית כדי לחשוף ולהבין תהליכים נפשיים ולגשר בין העולם הפנימי והחיצוני בתוך סביבה שבה יכולים רגשות מודחקים ולא מודעים לעלות על פני השטח. (טפ-5200/5201, נ”ז 4+4)

אבחון והערכה פסיכולוגיים
הקורס מפגיש את הסטודנטים עם התפיסה הפסיכולוגית לאבחון והערכה, אשר מאתרת את הכוחות העומדים לרשות האדם ואת הקשיים, ההפרעות והפתולוגיות במטרה לבנות מערך טיפולי תואם. הקורס יציג את עקרונות הסיווג הפסיכיאטרי ואת תהליך האבחון הקליני וההערכה הפסיכולוגית. (טפ-6009, נ”ז 2)

אבחון והערכה בטיפול באמנות חזותית
הקורס מאפשר הכרות עם גישות לאבחון והערכה בטכניקות של טיפול באמנות. גישות אלה מקנות כלים להתבוננות, הכרה ותובנה טובה יותר של המטופל ושל עמדת המטפל מולו. הקורס כולל התנסויות בחומרים וטכניקות שונות ומתמקד בשיטת אבחון על פי ציור משותף ועל פי מבחן ציור השלכתי HTP. (טפ-6000, נ”ז 2)

סטנדרטים ואתיקה בטיפול פסיכולוגי
בקורס זה הסטודנטים מתוודעים להתפתחות ההיסטורית של האתיקה במקצועות הטיפול, מכירים את שורשיה הפילוסופיים ולומדים את התיאוריות והעקרונות של האתיקה המקצועית. כמו כן נלמדים הקודים האתיים של המקצועות הטיפוליים הרלוונטיים (לדוגמה: הקודים האתיים של יה”ת, הסתדרות הפסיכולוגים, העובדים הסוציאליים, ההסתדרות הרפואית, החברה הפסיכואנליטית) וכן החוקים המתייחסים לדילמות האתיות (לדוגמה: חוק זכויות החולה, החוק לטיפול בפגועי נפש, חוק הפסיכולוגים, חוק העובדים הסוציאליים, חוק החולה הנוטה למות, חוק חסרי ישע). בקורס מוצגות דילמות מרכזיות עדכניות בשיח האתי וכן מוצג הפן המחקרי, אשר לגביו מתעוררות שאלות אתיות משמעותיות. (טפ-6100, נ”ז 2)

מודלים ומיומנויות בטיפול בקבוצות
הקורס מקנה ידע, כלים ומיומנויות להנחיה קבוצתית תוך שילוב אמנות חזותית בתהליך ההנחיה. הקורס משלב תיאוריה החושפת בפני הסטודנטים כיצד משתלבים תהליכים אישיים בתהליך הקבוצתי, מהם יחסי הגומלין בין תהליכים אישיים ותהליכים קבוצתיים על פי המודלים של יאלום, פוקס וביון. בד בבד הסטודנטים מתנסים ומעבדים את התכנים תוך שילוב אמנות בתהליך הקבוצתי. (טפ-6200, נ”ז 3)

תיאוריות ושיטות בטיפול באמנות חזותית א’ + ב‘ (*)
הקורס מתמקד בהתוודעות לאסכולות ותיאוריות מתקדמות ובהעמקת האינטגרציה בין השפה הטיפולית הקלאסית לבין השפה הטיפולית האמנותית, במטרה לאפשר עבודה מיומנת ומעמיקה. הסטודנטים לומדים מושגים ושלבים בתהליך הטיפולי ואת איפיוני זהות המטפל באמצעות האמנות החזותית. הקורס מציג בפניהם דרכי התערבות טיפוליות באמצעות האמנות ומאפשר את פיתוח והרחבת “ארגז הכלים” האישי של המטפל, תוך התאמתם לאוכלוסיות שונות. (טפ-7000/7001, נ”ז 4+4)

מחקר מבוסס אמנויות בליווי עבודה סמינריונית
בקורס יידון הקשר בין מחקר ושיטות מחקר לבין אמנות, חקירתה ויצירתה. נלמד לחפש ולאסוף את החומרים והכלים הנחוצים לשם יצירתה של אמנות, לתעד את התהליך ולתאר אותו. הקורס יקנה מיומנות בקריאה ביקורתית של ספרות אקדמית ויושם דגש על הבנת הדיון העכשווי בעולם האמנות והתרבות. יילמדו מקורות ודרכי הגישה המחקרית המבוססת על אמנות ((Art Based Research. (כל-7100, נ”ז 2)

מבוא להתנסות קלינית באמנות חזותית א’ + ב
קורס זה הינו מסגרת לימודית והתנסותית באמנות חזותית המאפשרת לסטודנט המתמחה להיפגש עם מטופלים פרטניים וקבוצות טיפוליות. הקורס מתקיים במסגרות הקליניות עצמן ומתמקד בהעמקת יכולת הסטודנטים להתבונן על התכנים והתהליכים בטיפול ולשלב בין הבנת המיומנויות הקליניות והשימוש באמנות חזותית. הלמידה במסגרת קורס זה מתפתחת משלב של צפייה להכרות עם המאפיינים של האוכלוסייה ועד להתנסות, הפעלה והנחייה באמצעות אמנות חזותית.  (טפ-6500/6501, ש”ס 4+4)

סמינר הדרכה בטיפול באמנות חזותית בליווי עבודה סמינריונית א + ב
קורס זה מלווה את הסטודנטים בתהליך ההכשרה המעשית. הקורס נלמד במתכונת של הצגות מקרה ועיבוד סוגיות מקצועיות תוך קישור לתיאוריה והדרכה באמנות חזותית הקורס בנוי באופן מקביל לתהליכים הטיפוליים איתם מתמודדים הסטודנטים בשטח,ומסייע לסטודנט להשתלב במסגרות טיפוליות מוכרות. במהלך הסמסטר השני יעסקו הסטודנטים בחקר נושא שיבחרו ובכתיבת עבודת גמר הכוללת הצגה ביקורתית של נושא מתוכנית הלימודים בה תוצג בקיאות הסטודנט בתחום אמנויות ומיומנויות ותשקף שליטה בספרות הרלוונטית והעדכנית. (טפ-7100/7101, ש”ס 4+4)

סוגיות נבחרות בטיפול באמנויות
הקורס סוקר את הנושאים המרכזיים, התיאוריות והמושגים העיקריים בתחום הטיפול באמצעות אמנויות ומאפשר לסטודנטים לעבד ולסכם את תהליך הכשרתם המקצועית. הקורס מדגים ומבסס את האינטגרציה בין התיאוריות מתחום הטיפול באמצעות אמנויות והפסיכותרפיה לבין התהליך הטיפולי בעבודה הקלינית. (כל-7500, ש”ס 3)

 

קורסי סטודיו מתקדמים 

סטודיו באמנות חזותית מתקדמים 1: קורס סטודיו מתקדם: התמודדות יצירתית עם מבנים טיפוליים קצרי מועד.

הקורס מתמקד בהתנסות חווייתית, מובנית וממוקדת עם חומרי האמנות, היכרות חקר חומרי האמנות ותהליכי יצירה, תוך דיאלוג ולמידה של מאפייני הטיפול הדינאמי קצר המועד. דרך העבודות האישיות ועיון בחומר הביבליוגרפי, נחקרים עקרונות ומאפיינים של טיפול קצר מועד באמנות. ההכרות תעשה דרך המפגש של הסטודנטים עם האמן היוצר שבהם, בהנחה שאם יהיו מסוגלים להתחבר לכוחות היצירה שבהם, יוכלו להתפתח כמטפלים באמנות. דרך המפגש האישי של כל סטודנט עם חוויית היצירה, הוא יוכל להבין לעומק את מהות הכוחות המבריאים הטמונים בתהליך זה.

 

סטודיו באמנות חזותית מתקדמים 2: הדימוי הארכיטיפי – התנסות ומחקר
הקורס מפגיש את הסטודנטים עם מושגי היסוד של התיאוריה היונגיאנית, כשהדגש הוא על הרלבנטיות של גישה זו לאמנות חזותית ולטיפול באמנות. לשם כך מוצגים דימויים ארכיטיפיים המאפיינים את השלבים העיקריים בתפיסת יונג את מסע הגיבור המיתולוגי, המבטא תהליכי אינדיבידואציה. (הב-7200, נ”ז 3)

– הקורסים המסומנים בכוכבית (*) נלמדים על פי המתכונת שלהלן: בחלקו הראשון של כל שיעור (2 ש”ס) מוצגות בפני הסטודנטים התפיסות, התיאוריות, הגישות והמודלים הרלוונטיים לתחום הטיפול באמנות חזותית. חלקו השני של כל שיעור (2 ש”ס) מונחה בקבוצות קטנות, בהן הסטודנטים מתנסים, מעבדים וממשיגים את החומרים הנלמדים.

*פתיחת הקורסים והתכנית מותנית במספר המשתתפים

 

לצפייה ברשימת הקורסים לחצו כאן

לצפייה ברשימת המרצים לחצו כאן

למידע נוסף לחצו כאן

בוגרי תואר שני בטיפול באמנות חזותית משתפים 

 

 

בוגרת
בת אל רחל לוי
בת אל רחל לוי מטפלת באמנות חזותית
"כיום, שלוש שנים אחרי סיום הלימודים, כשאני כל כולי בתוך עשייה והגשמה כמטפלת באמנות, אני מברכת על כל שלב בתהליך אותו עברתי. לא שיערתי עד כמה המסע הזה יהיה עוצמתי, מסע של עומק, למידה, התפתחות וצמיחה אישית שלי. זכיתי לפגוש בלימודים בכל כך הרבה גישות, תיאוריות מרתקות, מגוון רחב של שיטות טיפול, ידע שרק הלך והעמיק. החשיפה לכל כך הרבה סגנונות ולא רק ברמה התיאורטית, אפשרה לי לבחור ולהבין איזו דרך מתאימה לי יותר, מה שבנה אצלי ביטחון ואמונה עמוקה בדרכי האישית כמטפלת. הגישה האקדמית הייתה לתת לנו להתנסות קודם כל על עצמינו,על מנת שנדע לזהות כשאנחנו מול מטופל מה הוא חווה בתהליך הטיפולי. יצאתי לדרכי המקצועית עם תחושה מאוד חזקה שיש לי את כל הכלים להצליח, היות ולכל אורך הדרך, הלמידה החווייתית הייתה קודם כל מפגש עם עצמי,עם הכוחות, היכולות, העוצמות והייחוד שלי."

חשוב שתדעו

ראש התוכנית: ד"ר ליאת שמרי-זאבי
ראש התוכנית: ד
"טיפול באמצעות אמנות חזותית מבוסס על הכח המרפא של האמנות ותהליכי היצירה. אצלנו באונו, לומדים טיפול באמנות מתוך ההתנסות בחומרים ובתהליכי יצירה, אל התיאוריה. תוכנית הלימודים נשענת על עבודה חווייתית במגוון גדול של חומרי יצירה, כאשר מתוך ההתנסות הסטודנטיות מבינות את החומר התיאורטי בצורה מעמיקה שמתאימה למקצוע. התוכנית מתאפיינת בלמידה ברמה גבוהה, מבוססת תיאוריה והתנסות אמנותית בקבוצות קטנות ובאווירת לימודים נעימה ותומכת."

מה נדרש כדי להתקבל

תנאי קבלה

 1. תואר ראשון – תואר ראשון מקורי ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בציון ממוצע של 80 ומעלה.
 2. גיליונות ציונים – מקוריים ומלאים.
 3. קורסי קדם – הצגת אישורים על השתתפות בקורסים הבאים (ציון מינימום למעבר קורסים אלה – 80):
  מבוא לפסיכולוגיה              2 נ”ז
  פסיכולוגיה התפתחותית      4 נ”ז
  תיאוריות אישיות                2 נ”ז
  פסיכופתולוגיה                   4 נ”ז
  שיטות מחקר                     2 נ”ז
  פסיכופיזיולוגיה                  2 נ”ז
  סטטיסטיקה                      2 נ”ז
 4. שעות התנסות באמנות – על המועמד להציג אישורים מתועדים על 300 שעות לימוד פורמליות מתחום האמנות הרלוונטי ממוסד אקדמי או מקצועי או אמנותי המעניק תעודה. בנוסף, יש להציג 200 שעות ניסיון בשדה או הגשת תיק עבודות בתחום האמנות הרלוונטי.
 5. ראיון קבלה – המועמד יוזמן לראיון קבלה עם מנחי התוכנית.
 6. שלוש המלצות – על המועמד להציג 3 המלצות, מממליצים המכירים אותו בהקשר אקדמי או תעסוקתי.
 7. ידע באנגלית – על המועמד להציג  פטור מלימודי אנגלית עם סיום  התואר הראשון.
 8. טופס הרשמה – טופס הרשמה מלא ומקורי בצירוף דמי הרשמה בסך 350 ₪.

*תנאי הקבלה יאושרו על ידי המוסד האקדמי, בהתאם לתנאים המעודכנים שייקבעו על ידי המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים

*הכתוב מתייחס לנשים ולגברים כאחד

דברים נוספים שכדאי לדעת

הנחיות לנרשם

ההרשמה לשנת הלימודים תשפ”ד, 2023-2024 מסתיימת!
לפרטים והרשמה צרו קשר 03-7207150

מסמכי ערכת ההרשמה

 1. טופס הרשמה מלא וחתום
 2. תעודות רשמיות מתואר ראשון:
  • דיפלומה – תעודת B.A או B.Ed מקוריים.
   בעלי תואר ראשון מאוניברסיטאות זרות יפנו לגף להערכת תארים במשרד החינוך בירושלים לשם קבלת אישור הכרה בתואר כשווה ערך לתואר ראשון ישראלי. יש לצרף אישור זה לדיפלומה ולגיליון הציונים.
  • גיליונות ציונים מקוריים מכל המוסד/ות האקדמי/ים בהם נלמד התואר הראשון (כולל גיליון ציונים של מורה בכיר וגיליון ציונים של מורה מוסמך – לבוגרי B.Ed)
 3. המלצות
  שלושה מכתבי המלצה ממסגרות אקדמיות / מקצועיות / התנדבותיות.
 4. צילום תעודת זהות
 5. דמי הרשמה
  את דמי הרישום ע”ס 350 ₪ ניתן לשלם בכרטיס אשראי. 

  דמי הרשמה אינם מוחזרים למועמדים שלא התקבלו או שביטלו את הרשמתם מכל סיבה שהיא.
 6. זימון ושיבוץ לראיונות קבלה
  המועמד יוזמן לראיון קבלה, רק לאחר הגשת ערכת ההרשמה המלאה במזכירות
 7. אישורים על לימודי פסיכולוגיה
  על פי דרישת משרד הבריאות, יש להגיש אישורים על סיום לימודים בקורסים הבאים במוסדות אקדמיים מורשים בלבד בציון של 80 ומעלה.
  מועמדים המעוניינים להשלים קורסים אלו מתבקשים לפנות למזכירות למידע לנוסף.
  מבוא לפסיכולוגיה – 2 נ”ז
  פסיכולוגיה התפתחותית – 4 נ”ז
  תיאוריות אישיות – 2 נ”ז
  פסיכופתולוגיה – 4 נ”ז
  פסיכופיזיולוגיה – 2 נ”ז
  סטטיסטיקה – 2 נ”ז
  שיטות מחקר – 2 נ”ז
 8. אישורים על צבירת 300 שעות אמנות
  אישורים מקוריים ממוסד אקדמי או אמנותי על צבירת 300 שעות אמנות (ע”פ התוכנית הנבחרת) או ממורה בוגר מוסד אקדמי/ מוסד אמנותי או ממורה בעל תעודת הוראה מטעם משרד החינוך ובתנאי שהם בתחום האמנות החזותית: ציור, פיסול, רישום, איור, צילום, עיסת נייר, מיצב, מיצג , VIDEO ART, קורס תיאורטי בתולדות האמנות ועוד.
  למידע על מתווה והנחיות מל”ג בנושא לחצו כאן.
 9. אישורים על 200 שעות ניסיון שדה
  אישור על הצגת תערוכות, או אישור על הוראה/הדרכה/הפעלה בתחום. באישור על הוראה/הדרכה/הפעלה בתחום יש לציין את תוכן הפעילות ואת היקף השעות.
 10. אם אין ברשותך אישורים אלה או חסרות לך שעות להשלמת הדרישה של 200 שעות, תוכל/י לבחור באחת משתי הדרכים הבאות:
  אופציה 1 – הגשת תיק עבודות
  להגיש תיק עבודות שלך המכיל 15 עבודות – ממבחר יצירותיך.

  עבודות אלו עליך להגיש על גבי דיסק און קי או צילום העבודות בגודל עמוד A4.
  אופציה 2: פרויקט תחנות חיים:
  בפרויקט הינך מתבקש/ת לבחור 5 אירועים משמעותיים בחייך וליצור עבור כל אירוע ביטוי אמנותי בתחומך.

  כל אירוע/יצירה שקולים ל – 40 שעות ניסיון שדה.להלן דוגמאות לאירועי חיים:

  • אירועים משמחים/אחרים
  • מעברים ושינויים משמעותיים בחייך
  • סיטואציות מה”אלבום הפנימי שלי”
  • מפגשים משמעותיים עם אנשים
  • פרידות ואובדנים
  • זיכרונות
 11. את חמשת העבודות הנ”ל עליך להגיש על גבי דיסק און קי או צילום העבודות בגודל עמוד A4.עבודות אלו צריכות להיות מלוות במלל המסביר על התחנות והיצירות עצמן בהיקף של עמוד פוליו (A4) על כל תחנה.

 

מידע נוסף על תוכנית הלימודים

 1. תוכנית הלימודים לתואר שני בטיפול באמנות חזותית, תתפרס על פני שנתיים + שנת הכשרה
 2. שנה א’: יום ב’, יום לימודים ילמד בקמפוס ובנוסף חצי יום של הכשרה מעשית.
 3. שנה ב’: יום ג’, יום לימודים ילמד בקמפוס ובנוסף כיומיים של הכשרה מעשית.
 4. בסוף שנה ב’ יתקיים קורס אינטנסיבי נוסף בן 5 ימים בחודשי הקיץ.
 5. שנת ג’ למטפלים תתקיים בהתאם למתווה המקצועי כפי שיחוקק בכנסת.
 6. ההכשרה המעשית צפויה להיות בהיקף של 960 שעות. אלו יחולקו על 4 ימי הכשרה בשבוע. אחד מהם יתקיים בימי א’ בקמפוס.

רוצים לדעת יותר? צפו בסרטון!