בהתמחות בניהול משאבי אנוש

בהתמחות בניהול משאבי אנוש

ראש ההתמחות: ד"ר בועז שליט

מאז אמצע המאה ה-20 נשענים ארגונים על כוח המוח האנושי יותר מאשר על הכוח הפיזי של העובדים. מגמה טכנולוגית ועסקית זו הפכה את העובדים למשאב רב חשיבות בענפים רבים. האדם הפך לרכיב מרכזי ביכולת הארגון להשיג יתרון על פני מתחריו ולהצליח.

בעולם מודרני, הכולל התמחויות רבות, לא פשוט לאתר ולגייס את האדם הנכון לתפקיד ולהבטיח שהתפקיד יתאים הן לאדם והן לארגון. לתהליכים הקשורים לעובדים – איתור, מיון, קליטה, הכשרה, קידום – יש משמעות אסטרטגית בכל ארגון מודרני. מסיבה זו מנהלי משאבי האנוש בארגון המודרני הם שותף אסטרטגי בהתוויית החזון, בעיצוב האסטרטגיה העסקית ובהטמעתה.

רמת המורכבות שבה נדרש מנהל להניע את העובד המודרני היא גבוהה מאוד, וההתמחות בניהול משאבי אנוש הותאמה למציאות העכשווית ונוגעת גם לתפקוד המנהל. סטודנטים אשר ישלימו את ההתמחות בניהול משאבי אנוש במסגרת התואר הראשון במנהל עסקים, ירכשו כלים והסמכות ייחודיים, מחברות מובילות במשק הישראלי וזאת בכל תחומי הליבה של ניהול המשאב- האנושי.

ההתמחות בניהול משאבי אנוש נועדה להכשיר סטודנטים לתפקידים מעשיים בתחום תוך מתן ידע קריטי להבנת העולם העסקי כך שבוגרי ההתמחות יוכלו להשתלב בכל ארגון.

שתי דקות על ההון האנושי על פי ד"ר בועז שליט, ראש ההתמחות:

הסמכות ייחודיות – שת"פ עם חברת אדם מילא וחברת לוטם

בכל שנת לימודים יקבלו הסטודנטים שתי הסמכות, בתחום ניהול משאבי אנוש ובכך יגדילו את הסיכוי להשתלב בשוק העבודה, כבר במהלך הלימודים:

 • שנה א' – הסמכה במיון קורות חיים ובניהול ראיון טלפוני, מחברת אדם מילא.
 • שנה ב' – הסמכה בניהול הדרכה והסמכה בפיתוח הדרכה, מחברת לוטם.
 • שנה ג' – הסמכה בניהול מרכזי הערכה והסמכה במיומנויות גיוס עובדים, מחברת אדם מילא

למצטייני בוגרי התכנית (לפחות אחד/ת) מובטחת עבודה בתום הלימודים הן בחברת אדם מילא והן בחברת לוטם, זאת בכפוף למיון והתאמה. לכל בוגר/ת התוכנית מובטח מסלול VIP למציאת עבודה מטעם אדם מילא.

תנאי קבלה

 1. תעודת בגרות מלאה בממוצע בגרות משוקלל התואם את דרישות הקבלה של הפקולטה הרלוונטית.
 2. ריאיון אישי עם איש סגל אקדמי.
 3. דרישות אנגלית
  כדי להסתווג לרמה באנגלית, על הסטודנט לעבור מבחן אמי"ר או אמיר"ם או להגיע עם ציון פסיכומטרי.
  מועמד ללא ציון מבחן אמי"ר או אמיר"ם או פסיכומטרי יסווג אוטומטית לרמה הנמוכה ביותר.
  מועמדים אשר התקבלו ללימודים יכולים להתחיל את לימודי האנגלית אונליין ולגשת למבחנים טרם תחילת התואר.
 4. פטור מאנגלית יינתן לאחר הצגת אחד מהבאיםאישור על הגעה לרמת פטור במוסד אקדמי ישראלי מוכר או פסיכומטרי בציון של 134 לפחות בפרק האנגלית או  ציון מבחן אמי"ר או מבחן אמיר"ם בציון של 234 לפחות.

שכר לימוד

שכר לימוד לתואר ראשון

שכר לימוד לתואר ראשון לשנה"ל תשע"ט

 

פקולטה

מסלול שכר לימוד שנתי בש"ח מינימום תשלום לתואר

מספר תשלומים לשנה

משפטים תואר ראשון במשפטים 33,300 350% 10
מנהל עסקים תואר ראשון במנהל עסקים 31,400 300% 10
מנהל עסקים תואר ראשון בפרסום ותקשורת שיווקית 31,400 300% 10
מנהל עסקים תואר ראשון מואץ (שנתיים) 36,000 300% 10
לימוד מקביל תואר ראשון במנהל עסקים + תואר ראשון במשפטים 39,000 350% 10
מקצועות הבריאות תואר ראשון בריפוי בעיסוק 33,750 350% 10
מקצועות הבריאות תואר ראשון בהפרעות בתקשורת 33,750 350% 10
מקצועות הבריאות תואר ראשון בספורטתרפיה  30,000 300% 10
מדעי הרוח  תואר ראשון בחינוך וחברה 21,000 300% 10
מדעי הרוח תואר ראשון בחינוך וחברה + מסלול הסמכה בספורט 22,000 300% 10
מדעי הרוח תואר ראשון בחינוך וחברה בהתמחות בטכנולוגיות למידה 21,000 300% 10
בית הספר למוסיקה תואר ראשון במוסיקה רב תחומית 27,500 400% 10

 

 • טופס להסדרת שכר לימוד באמצעות כרטיס אשראי – ניתן להוריד כאן
 • טופס להסדרת שכר לימוד באמצעות הוראת קבע – ניתן להוריד כאן
 • שכר הלימוד כולל : דמי אבטחה, שרותי מחשב וספרייה, שרותי מינהל  הסטודנטים, אישורי לימודים ללא הגבלה, דמי ביטוח, דמי חברות באגודת הסטודנטים (הקריה האקדמית אונו תעביר את פרטי הסטודנטים וחברי האגודה ודרכי ההתקשרות עימם).
 • הסטודנטים למשפטים במסלול בוקר ישלמו שכר לימוד שנתי מלא כפול שלוש וחצי, אף שלימודיהם יימשכו שלוש שנים בלבד.
 • שכר הלימוד השנתי מתעדכן מדי שנה ולא יפחת מהצמדה לעליית מדד המחירים לצרכן.
 • שכר לימוד לתואר ראשון במשפטים, ריפוי בעיסוק והפרעות בתקשורת ישולם, בכל מקרה, בשלוש וחצי שנים רצופות ועוקבות ללא תלות בהתקדמות אקדמית בין השנים.
 • שכר לימוד לתואר ראשון במנהל עסקים ישולם, בכל מקרה, בשלוש שנים רצופות ועוקבות ללא תלות בהתקדמות אקדמית בין השנים.
 • בגין כל שנת לימודים נוספת מעבר לתקופת הלימודים הנקובה, ישולם שכר לימוד בסך של 3,000 ש"ח.
 • שכר הלימוד להתמחות בחשבונאות אינו כולל את עלות שנת ההשלמה (שנה ד').
 • הכרה בלימודים קודמים עשויה לזכות בהפחתה בשכר הלימוד בכפוף לכללי הקריה האקדמית אונו.
 • בני זוג נשואים או בני משפחה מדרגה ראשונה, הלומדים במקביל ומשלמים שכר לימוד מלא, זכאים להנחה של 10% לכל אחד מהם.
 • הלימודים בקריה האקדמית אונו מוכרים לצורך שימוש בכספי הפיקדון למשוחררי צה"ל.
 • עלות מכינה קדם אקדמית מלאה למועמדים מעל / מתחת לגיל 30 הינה 7,150 ש"ח ב – 4 תשלומים שווים.
 • שכר הלימוד יוסדר באמצעות מזומן, הוראת קבע או בכרטיס אשראי.
 • חובת תשלומי שכר הלימוד ועמידה בפרעונם המלא חלה על הסטודנט בלבד.
 •  מדור שכר לימוד – שעות קבלת קהל 
יום א' עד יום ה' משעה 09:00-12:00
ומשעה 14:00-18:00
יום ו' משעה 08:00-12:00

מספר פקס: 03-7382299

 • הנחיות כלליות

בתום תהליך הרישום אשר יתבצע במנהל הרישום ישלחו מכתבי קבלה למתקבלים. למכתב הקבלה יצורף טופס תשלום שכר הלימוד. את שכר הלימוד יש להסדיר עד למועד המצוין במכתב הקבלה. סטודנט אשר לא יסדיר את מלוא שכר הלימוד עד למועד זה, יאבד את מקומו ואין הקריה האקדמית אונו יכולה להבטיח את לימודיו בשנה זו.

 • ביטוח לאומי

על פי תקנות הביטוח הלאומי, המוסד לביטוח לאומי יגבה דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות בשיעור מינימלי שנקבע לגבי סטודנט במוסד להשכלה גבוהה. תשלומים אלה יגבו באמצעות פנקסי תשלומים שישלחו לביתו של הסטודנט. סטודנט שעובד בתקופת לימודיו ימלא אחר ההוראות אשר יצורפו לפנקסי התשלומים על מנת לקבל פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי. בכל מקרה הקריה האקדמית אונו לא תעסוק בגביית דמי ביטוח לאומי.

 • פיגורים בתשלומים

סטודנטים אשר יפגרו באחד התשלומים, יחויבו בהפרשי הצמדה ובריבית צמודה בשיעור 5% לחודש או בחלק ממנה. שיעור הריבית יתעדכן מעת לעת  כנהוג בקריה האקדמית אונו סטודנטים אשר לא יסדירו את אופן תשלום שכר הלימוד לא יורשו להכין מערכת ולהתחיל בלימודים.

 • הקריה האקדמית אונו מעניקה לך הטבה ייחודית למימון הלימודים

הקריה האקדמית אונו מעניקה הטבה ייחודית למימון הלימודים באמצעות קרן שכ"ל. ניתן לקבל הסדר מימון המאפשר לך לפרוס את שכר הלימוד בפריסה ארוכה וללא ריבית.

לפרטים נוספים:

בטלפון – 03-9635856

בדוא"ל – service@sachal.co.il

באתר – www.sachal.co.il/ono

 

sachal-2016

    

Print Friendly, PDF & Email

ימי לימוד

מחזור אוקטובר 2018 

קמפוס קרית אונו

תכנית ערב
ימים ג׳, ה׳ בין השעות 22:00-16:00
תרגול מעשי וקורסים מקוונים יתקיימו ביום ב׳ בין השעות 22:00-17:30

קמפוס ירושלים

תכנית ערב

בימים ב' ו- ד' בשעות 22:00-16:00.
תרגול מעשי וקורסים מקוונים יתקיימו ביום ו' בין השעות 08:00-14:00

או

תכנית יום + ערב

יום ד' בשעות 8:00-20:00  ו- יום ב' בשעות 16:00-22:00.
תרגול מעשי וקורסים מקוונים יתקיימו ביום ו' בין השעות 08:00-14:00

קמפוס חיפה

תכנית ערב

בימים ב', ג' ו-ה' בשעות 22:00-16:00.
משך הלימודים

3 שנים לתואר.
הלימודים יתקיימו גם בסמסטרי קיץ לאורך כל התואר.

 

on-line-registration

 

תכנית הלימודים

שנה א'-חטיבת מיון ראשוני

חטיבה במיון ראשוני

מבוא לפסיכולוגיה תעסוקתית (א)- אדם מילא

סדנת הסמכה מעשית במיון קורות חיים (א- אדם מילא)

אינטליגנציה רגשית בעולם העבודה –אדם מילא

סדנת הסמכה מעשית  בראיון טלפוני (ב) -אדם מילא

מבוא לפסיכולוגיה וניהול

מבוא לפסיכולוגיה חברתית

התנהגות ארגונית

מבוא למשאבי אנוש

מערכת המשפט בישראל

מתמטיקה למנע"ס א'

כלכלה ללא כלכלנים

תורת השכנוע בעסקים

מבוא לניהול השיווק

יסודות המימון

אוריינות

מבוא למחשב אישי

אנגלית

מחויבות קהילתית

סימולציות

 

שנה ב' – חטיבת הדרכה

חטיבה בניהול הדרכה ומשאבי אנוש

מבוא ללמידה והדרכה בארגונים

ניהול הדרכה מקדמת עסקים-הרצאה ותרגול

סדנת הסמכה בניהול הדרכה

פיתוח הדרכה-מתודולוגיות מקצועיות-הרצאה ותרגול (ב)

הדרכה  משולבת פיתוח ארגוני – סוגיות מתקדמות (ב)

סדנת הסמכה בפיתוח הדרכה

דיני עבודה ויחסי עבודה

פיתוח צוותים והנחית קבוצות

מערכות מידע לניהול משאבי אנוש

שיטות מחקר למנהלי משא"ן

חשבונאות וניתוח דוחות כספיים למנהל משאבי אנוש

כלכלה ללא כלכלנים ב

אתיקה וממשל תאגידי

זהות ישראלית

סטטיסטיקה למנע"ס א'

מבוא ליזמות עסקית

סימולציות

ניהול פיננסי

 

שנה ג' – התמחות – ניהול משאבי אנוש

חטיבת ניהול משאבי אנוש

דיאגנוסטיקה לעולם העבודה (א)

סדנת הסמכה-הפעלת מרכזי הערכה בארגונים (א)

פסיכולוגיה חיובית בניהול משאבי אנוש

סדנת הסמכה "מיומנויות בגיוס עובדים" (ב)

איתור, גיוס וקליטה של עובדים (ב)

אמנות הריאיון

הערכת עובדים ותגמולם

פרקטיקות בניהול משאבי אנוש בארגונים מורכבים

ליווי ניהול שינויים בארגון

ניהול ופיתוח קריירות

סמינר במשאבי אנוש

פרויקט במשאבי אנוש

       

 

 

on-line-registration

 

לקבלת פרטים נוספים – ניתן לשלוח פרטים בטופס הבא ונחזור אליכם בהקדם:

שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דואר אלקטרוני:
Print Friendly, PDF & Email
[print-me]
#wizFloatingChat{ display:block; }