ניהול כספים – בהתמחות במימון ושוק ההון

ניהול כספים – בהתמחות במימון ושוק ההון

ראש ההתמחות ומנהל התוכנית לתואר ראשון במנהל עסקים: ד"ר עדו קאליר

סגן ראש ההתמחות וסגן דקן הפקולטה: ד"ר שרבל שוקייר

 

ההתמחות במימון ושוק ההון נועדה להקנות לסטודנטים ידע בתחום הניהול הפיננסי ושוק ההון, עם שימת דגש על שילוב בין הקניית הרקע התיאורטי למתן הכלים המעשיים הדרושים. המטרה היא להכשיר את הסטודנטים לפעילות מקצועית בתחום המימון במגזרים השונים במשק.

 

למה להתמחות במימון ושוק ההון בקריה האקדמית אונו?

במסגרת ההתמחות ניתן לעבור גם הכשרה מיוחדת לקבלת רישיון בתחום ההשקעות ו/או הביטוח הפנסיוני. הכשרה זו כוללת קורסים הקשורים להשקעות ולביטוח הפנסיוני, עם שימת דגש, על הרמה הנדרשת בבחינות הממשלתיות.

הידע הנרכש במסגרת לימודי מימון ושוק ההון יכול להרחיב אופקים גם לאלו שיבחרו לעסוק בתחומים מקבילים מבלי לגשת לבחינות הממשלתיות.

אנו, בקריה האקדמית אונו, מאמינים כי בכך אנו נותנים לבוגרינו יתרון יחסי על פני בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים בקליטה לעבודה לאחר סיום התואר האקדמי.

מסלולי ההכשרה במסגרת לימודי מימון ושוק ההון:

 • מסלול פנסיוני- הכולל רישיון בייעוץ פנסיוני ורישיון בשיווק פנסיוני.
 • מסלול השקעות- הכולל רישיון בייעוץ השקעות ורישיון בניהול תיקי השקעות.

תנאי קבלה

 1. תעודת בגרות מלאה בממוצע בגרות משוקלל התואם את דרישות הקבלה של הפקולטה הרלוונטית.
 2. דרישות אנגלית
  כדי להסתווג לרמה באנגלית, על הסטודנט לעבור מבחן אמי"ר או אמיר"ם או להגיע עם ציון פסיכומטרי.
  מועמד ללא ציון מבחן אמי"ר או אמיר"ם או פסיכומטרי יוכל להסתווג אוטומטית לרמה הנמוכה ביותר.
  מועמדים אשר התקבלו ללימודים יכולים להתחיל את לימודי האנגלית אונליין ולגשת למבחנים טרם תחילת התואר.
 3. פטור מאנגלית יינתן לאחר הצגת אחד מהבאיםאישור על הגעה לרמת פטור במוסד אקדמי ישראלי מוכר או פסיכומטרי בציון של 134 לפחות בפרק האנגלית או  ציון מבחן אמי"ר או מבחן אמיר"ם בציון של 234 לפחות.
 4. מעבר של ריאיון אישי עם איש סגל אקדמי.

שכר הלימוד

שכר לימוד לתואר ראשון

 

פקולטה

מסלול שכר לימוד שנתי בש"ח מינימום תשלום לתואר

מספר תשלומים לשנה

משפטים תואר ראשון במשפטים 33,100 350% 10
מנהל עסקים תואר ראשון במנהל עסקים 31,250 300% 10
מנהל עסקים תואר ראשון בפרסום ותקשורת שיווקית 31,250 300% 10
לימוד מקביל תואר ראשון במנהל עסקים + תואר ראשון במשפטים 39,000 350% 10
מקצועות הבריאות תואר ראשון בריפוי בעיסוק 33,750 350% 10
מקצועות הבריאות תואר ראשון בהפרעות בתקשורת 33,750 350% 10
מדעי הרוח  תואר ראשון בחינוך וחברה 20,000 300% 10
מדעי הרוח תואר ראשון בחינוך וחברה + מסלול הסמכה בספורט 21,000 300% 10
מדעי הרוח תואר ראשון בלימודי ארץ ישראל וירושלים 20,000 300% 10
בית הספר למוסיקה תואר ראשון במוסיקה רב תחומית 27,350 400% 10

 

 • התמחות בניהול עסקי פנאי - סטודנטים הזכאים לפטור של 30 נ"ז (על בסיס רקע מקצועי מוכח ולימודים קודמים) יהנו מהנחה בשכר לימוד - פרטים בהרשמה.
 • טופס להסדרת שכר לימוד באמצעות כרטיס אשראי ניתן להוריד כאן
 • טופס להסדרת שכר לימוד באמצעות הוראת קבע ניתן להוריד כאן
 • שכר הלימוד כולל : דמי אבטחה, שרותי מחשב וספרייה, שרותי מינהל  הסטודנטים, אישורי לימודים ללא הגבלה, דמי ביטוח, דמי חברות באגודת הסטודנטים (הקריה האקדמית אונו תעביר את פרטי הסטודנטים וחברי האגודה ודרכי ההתקשרות עימם).
 • הסטודנטים למשפטים במסלול בוקר ישלמו שכר לימוד שנתי מלא כפול שלוש וחצי, אף שלימודיהם יימשכו שלוש שנים בלבד.
 • שכר הלימוד השנתי מתעדכן מדי שנה ולא יפחת מהצמדה לעליית מדד המחירים לצרכן.
 • שכר לימוד לתואר ראשון במשפטים, ריפוי בעיסוק והפרעות בתקשורת ישולם, בכל מקרה, בשלוש וחצי שנים רצופות ועוקבות ללא תלות בהתקדמות אקדמית בין השנים.
 • שכר לימוד לתואר ראשון במנהל עסקים ישולם, בכל מקרה, בשלוש שנים רצופות ועוקבות ללא תלות בהתקדמות אקדמית בין השנים.
 • שכר לימוד לתואר ראשון בפיזיותרפיה ישולם, בכל מקרה, בארבע שנים רצופות ועוקבות ללא תלות בהתקדמות אקדמית בין השנים.
 • בגין כל שנת לימודים נוספת מעבר לתקופת הלימודים הנקובה, ישולם שכר לימוד בסך של 3,000 ש"ח.
 • שכר הלימוד להתמחות בחשבונאות אינו כולל את עלות שנת ההשלמה (שנה ד').
 • הכרה בלימודים קודמים עשויה לזכות בהפחתה בשכר הלימוד בכפוף לכללי הקריה האקדמית אונו.
 • בני זוג נשואים או בני משפחה מדרגה ראשונה, הלומדים במקביל ומשלמים שכר לימוד מלא, זכאים להנחה של 10% לכל אחד מהם.
 • הלימודים בקריה האקדמית אונו מוכרים לצורך שימוש בכספי הפיקדון למשוחררי צה"ל.
 • עלות מכינה קדם אקדמית מלאה למועמדים מעל / מתחת לגיל 30 הינה 7,150 ש"ח ב - 4 תשלומים שווים.
 • שכר הלימוד יוסדר באמצעות מזומן, הוראת קבע או בכרטיס אשראי.
 • חובת תשלומי שכר הלימוד ועמידה בפרעונם המלא חלה על הסטודנט בלבד.
 •  מדור שכר לימוד - שעות קבלת קהל 
יום א' עד יום ה' משעה 09:00-12:00
ומשעה 14:00-18:00
יום ו' משעה 08:00-12:00

מספר פקס: 03-7382299

 • הנחיות כלליות

בתום תהליך הרישום אשר יתבצע במנהל הרישום ישלחו מכתבי קבלה למתקבלים. למכתב הקבלה יצורף טופס תשלום שכר הלימוד. את שכר הלימוד יש להסדיר עד למועד המצוין במכתב הקבלה. סטודנט אשר לא יסדיר את מלוא שכר הלימוד עד למועד זה, יאבד את מקומו ואין הקריה האקדמית אונו יכולה להבטיח את לימודיו בשנה זו.

 • ביטוח לאומי

על פי תקנות הביטוח הלאומי, המוסד לביטוח לאומי יגבה דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות בשיעור מינימלי שנקבע לגבי סטודנט במוסד להשכלה גבוהה. תשלומים אלה יגבו באמצעות פנקסי תשלומים שישלחו לביתו של הסטודנט. סטודנט שעובד בתקופת לימודיו ימלא אחר ההוראות אשר יצורפו לפנקסי התשלומים על מנת לקבל פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי. בכל מקרה הקריה האקדמית אונו לא תעסוק בגביית דמי ביטוח לאומי.

 • פיגורים בתשלומים

סטודנטים אשר יפגרו באחד התשלומים, יחויבו בהפרשי הצמדה ובריבית צמודה בשיעור 5% לחודש או בחלק ממנה. שיעור הריבית יתעדכן מעת לעת  כנהוג בקריה האקדמית אונו סטודנטים אשר לא יסדירו את אופן תשלום שכר הלימוד לא יורשו להכין מערכת ולהתחיל בלימודים.

 • הקריה האקדמית אונו מעניקה לך הטבה ייחודית למימון הלימודים

הקריה האקדמית אונו מעניקה הטבה ייחודית למימון הלימודים באמצעות קרן שכ"ל. ניתן לקבל הסדר מימון המאפשר לך לפרוס את שכר הלימוד בפריסה ארוכה וללא ריבית.

לפרטים נוספים:

בטלפון - 03-9635856

בדוא"ל - service@sachal.co.il

באתר - www.sachal.co.il/ono

 

sachal-2016

    

ימי הלימוד

מחזור אוקטובר 2017 
קמפוס קרית אונו

תכנית בוקר

בימים א', ג', ה' בשעות 16:00-8:00

משך הלימודים

3 שנים לתואר.

on-line-registration

תכנית לימודים

שנה א'

מבוא לכלכלה מיקרו

מתמטיקה למנע"ס

סטטיסטיקה למנע"ס א' + ב'

אוריינות אקדמית

מערכת המשפט בישראל EL

חשבונאות למנהלים

מבוא למחשב אישי EL

מחוייבות קהילתית

ממשל ציבורי ותאגידי

סימולציות

יסודות המימון

יסודות הביטוח

דיני ני"ע ואתיקה מקצועית

הכרת מערכות מידע

מחוייבות קהילתית

דיני עבודה ויחסי עבודה

אנגלית

שנה ב'

התנהגות ארגונית וניהול משאבי אנוש

מבוא לניהול שיווק

ניהול פיננסי

מערכת הפנסיה בישראל

מבוא להשקעות

דיני תאגידים

משפט עסקי

מסחר אלקטרוני

סימולציות

הקצאת אשראי וניהולו

מבוא לכלכלה מאקרו

ניהול ובנית תקציב

שוק ההון בישראל

דיני מיסים (E)

שנה ג'

אופציות וחוזים עתידיים

ניתוח ני"ע ומכשירים פיננסיים

שוק אג"ח וני"ע המירים

פרויקט במימון

חשבונאות ניהולית א

סימולציות

מימון וחיסכון לטווח ארוך

יסודות האקטואריה וסטטיסטיקה לביטוח

סוגיות במיסוי לטווח ארוך

סמינר במימון

on-line-registration

לקבלת פרטים נוספים – ניתן לשלוח פרטים בטופס הבא ונחזור אליכם בהקדם:

שם פרטי:
שם משפחה:
טלפון:
דואר אלקטרוני:

 

Print Friendly, PDF & Email
[print-me]
#wizFloatingChat{ display:block; }