הקריה האקדמית אונו מרכינה ראש לזכר הנרצחים.ות והנופלים.ות מקהילת המכללה.
אנו משתתפים בכאבן ובאבלן של המשפחות, שאיבדו את יקיריהן במלחמת ״חרבות ברזל’. יהי זכרם ברוך.