הקריה האקדמית אונו דוגלת ברב-תרבותיות ורואה חשיבות גדולה בהקמת הקתדרה הראשונה בעולם לחקר יהדות אתיופיה, בראשותו של הרב ד”ר שרון שלום. מטרות הקתדרה לתעד, לחקור, ולהנכיח את מורשתה ותרבותה של יהדות אתיופיה. קהילת יהודי אתיופיה מהווה קול חשוב במנעד הזהויות היהודיות. סיפורה של יהדות אתיופיה הוא סיפור מופלא של קהילה מיוחדת בעולם כיום המהווה “גניזה חיה” הנותנת בידינו מבט על קיום יהודי עתיק יומין, ככל הנראה קדם תלמודי ואף קדום יותר. ייחודיותה ושונותה של קהילת “ביתא ישראל” תורמת במידה משמעותית לפסיפס המסורות היהודיות לדורותיהן. לאור זאת אנו מאמינים כי על מחקר יהדות אתיופיה היום לעבור מגישת ההסברה לגישת ההבנה ולחקור מסורת זו בכלים רחבים יותר ומתוך השפה הפנימית של קהילת יהודי אתיופיה. המפגש המחודש של יהדות אתיופיה עם מדינת ישראל וקהילות יהודיות בעולם מזמן בפנינו סיכויים ואתגרים. בכוחם של הערכים ההיסטוריים והתרבותיים של קהילת “ביתא ישראל”, ליצור פרספקטיבה מרככת לקיבוץ הגלויות שנוצר בארץ ולהוות גשר וחיבור בין יהודים בישראל ובתפוצות.

מטרות הקתדרה בשנים הבאות:

  • מבחינה אקדמית – הקתדרה תפעל לקדם את המחקר, הפרסומים וההוראה בכל הנושאים הקשורים ליהדות אתיופיה. הקתדרה תקבל לידיה את ניהול העמותה הבין לאומית למדעי יהדות אתיופיה, תייסד כתב עת אקדמי (שנתון),  תיזום מחקרים, תפתח קורסים ייחודיים, תארגן ימי עיון וכנסים, כנסים בין לאומיים ותארח חוקרים מן העולם בנושא יהדות אתיופיה. יחד עם מחקר המורשת של יהדות אתיופיה הקתדרה תעסוק גם במחקר של התמודדות עם הקונפליקטים של בני ובנות הדור השני במציאות הישראלית.
  • מבחינה חינוכית וחברתית – הקתדרה תפתח תכניות לימודים (קוריקולום) וספרי לימוד, תגבש מסעות זהות לאתיופיה ותיצור שותפיות עם מערכות חינוך בארץ ובעולם היהודי להנכחת סיפורה של יהדות אתיופיה. הקתדרה תיזום יוזמות חברתיות וקהילתיות לעידוד סטודנטים בני הקהילה האתיופית להעמיק את זהותם ולחקור את מוצאם. הקתדרה תהיה מעורבת בייעוץ ותמיכה בהקמת מוזיאונים, מופעי מוסיקה ומיצגי אמנות בארץ ובעולם. הקתדרה תשתף פעולה עם הנהגת הכהנוץ’ (הקייסים) ותקים בית מדרש להפריה הדדית, בחינת “ללמוד וללמד”. במסגרת זו הקייסים יעניקו לעולם את תורתם, יעצימו את מנהיגותם וירכשו כלים יישומים למנהיגות רוחנית אפקטיבית. מסגרת זו גם תעניק להם תואר אקדמי. מיותר לציין שהקתדרה אינה באה להחליף גוף קיים או העומד לקום העוסק בתחום חקר ושימור המורשת של יהדות אתיופיה אלא להרחיב את הקיים ולשתף פעולה עם גורמים אלו מתוך אהבה, כבוד והערכה הדדית.

משפחת גבירץ ממונטריאול, קנדה, גאה להיות מעורבת ולהוביל עם הרב ד”ר שרון שלום את הקמת המרכז הבינלאומי לחקר יהדות אתיופיה בקריה האקדמית אונו.