אחת הסוגיות הקשות ביותר שבה נתקל כל מי שמבקש לתקן אדם או עולם היא שאלת הבחירה החופשית. היא משליכה על הדילמה המטרידה מכולן – מתי מוצדק להתערב בחיי אדם אחר ומתי אין זה מוצדק? מתי יש מקום לנסות לשנות את מנהגיה של קהילה שאינך נמנה עם אנשיה? יש אינספור דוגמאות לקושי שמעלה שאלת ההתערבות בבחירה החופשית של האדם, קושי שנובע מאמת פשוטה: איננו יודעים לאבחן בחירה חופשית. גם היום, אחרי מאות שנים של חקר הנפש וההתנהגות, עדיין לא הומצא גלאי רצון שייתן לנו ולו תחילתה של תשובה. לדילמות הנובעות משאלה זו יועד הספר שלפניכם, שהוא השני בסדרת “תיקון – ספרים רב-תחומיים לטיפול ולשינוי חברתי” מבית הקריה האקדמית אונו. מטרתנו בו היא לספק לכל מי שעוסקים בתיקון עולם – אם דרך טיפול פרטני ואם דרך שינוי חברתי – ידע וחומר למחשבה ולליבון בנושא אקוטי זה, ידע שאינו בבחינת פתרון נכון לאותן דילמות אלא ראשית דיון.

 

תוכן