מכון המחקר למגמות וחידושים במשפט- שנותן הקריה האקדמית אונו לענייני משפט

כתב העת הינו כתב העת המשפטי של הקריה האקדמית אונו, הוא יוצא לאור מדי שנה ומהווה במה לחידושי המשפט. בכתב העת מתפרסמים מאמרים אקדמיים מפרי עטם של טובי המשפטנים, השופטים וחוקרי המשפט בישראל. המאמרים המתפרסמים בכתב העת עוברים שיפוט אנונימי, פנימי וחיצוני  כמקובל. כל המאמרים המתפרסמים בכתב העת מצויים במלואם בגרסה מקוונת באתר כתב העת, דבר המקל על הנגישות של הקוראים למאמרים.

 • כרכים א,' ב' ו-ג' יצאו בשנים התשס"א- התשס"ג בעריכתו של פרופ' מנשה שאוה ז"ל.
 • כרכים ד' ו-ה' יצאו לאור בשנת התשס"ד- התשס"ה בעריכת פרופ' דודי שוורץ.
 • כרך ו' יצא בשנת התשס"ו בעריכת ד"ר עמיחי כהן ופרופ' ידידיה שטרן.
 • כרך ז' יצא לאור בשנת התשס"ח בעריכת ד"ר עמיחי כהן.
 • כרכים ח' ו – ט' יצאו לאור בשנים התשס"ט- התש"ע בעריכת פרופ' גבריאל הלוי.
 • הכרך הבא אשר יצא לאור הוא כרך י', בעריכתה של ד"ר לאה פסרמן-יוזפוב.

חידוש של כרך י', שמאמרים אליו כבר התקבלו לפרסום, הינו כי המאמרים המתקבלים לפרסום (לאחר שיפוט, כאמור), מועלים לאתר האינטרנט של כתב העת עם קבלתם לפרסום. תקציר המאמר מועלה לאתר מיד עם קבלת המאמר לפרסום, המאמר במלואו מועלה לאתר לאחר עבודת עריכה של מערכת כתב העת.

פרסום המאמרים באתר לאלתר, עוד לפני הוצאתה לאור והפצתה של החוברת הכרוכה, מונע קיום פער זמנים גדול בין מועד כתיבת המאמרים וקבלתם לפרסום, לבין פרסומם בפועל. הכותבים נהנים  מכך שעבודתם זוכה לפרסום מהיר, כשהדברים טריים ואקטואליים. כמו כן, הדבר מאפשר להפנות לעבודת הכותבים בכתיבה אחרת (פסקי דין, מאמרים, ספרים וכו') כבר מיד עם סיום המחקר. הקוראים נהנים מנגישות וזמינות גבוהה למחקרים מעודכנים.

 

 • כללי האזכור האחיד בכתיבה המשפטית 

 • כותבים/ות המבקשים/ות לפרסם מאמרים בכתב העת מתבקשים לשלוח את המאמרים בדואר אלקטרוני בקבצים בפורמט word לדוא"ל

  יש לערוך את המאמרים ברווח כפול על פי כללי האזכור האחיד 2006  (לכללים לחצו כאן) עם קבלת המאמר, ישלח לכותב/ת אישור על קבלתו במערכת.

  למאמרים יש לצרף כדלקמן:

  • תקציר של המאמר בעברית ובאנגלית.
  • מכתב נלווה ובו:
  • תיאור חשיבות המאמר.        
  • שם הכותב/ת בעברית ובאנגלית וכן תיאור קצר של הכותב/ת.
  • פרטים של הכותב/ת- כתובת דוא"ל, מספר טלפון, מספר נייד. 
  • לשליחה ניתן ללחוץ כאן

 

 כרכים עתידיים

שם המאמר

כותב המאמר

להורדה

דין פרוש החוזה- על מחלוקת פוסקים והסכמת הצדדיםגבריאלה שלו, אפי צמח

להורדה לחץ כאן

לתקציר המאמר לחץ כאן

שם המאמר

כותב המאמר

להורדה

 עיון בזכות לייצוג הולם במלאת יובל לקול העם ועשור לעיקרון ההעדפה המתקנתבן ציון להבלהורדה לחץ כאן
 מגמות התפתחות במשפט הפלילי הדיוני ובדיני הראיות בישראלגבריאל הלוי

להורדה לחץ כאן

בעקבות פרשת עמוס ברנס הזכות החוקתית להליך פלילי הוגןדוד וינר

להורדה לחץ כאן

הזכות להיות מורשע על ידי בית המשפטרונאל פישר

להורדה לחץ כאן

מהפכת הקורבנות – היום שאחרי לקראת מודל המכיר בשיקולי ענישה פרטייםדנה פוגץ'להורדה לחץ כאן
הסדרת החוזה הזוגי במשפט הישראלי מתווה ראשונישחר ליפשיץלהורדה לחץ כאן
 המעמד המשפטי של יילוד מהפריה מלאכותיתמיכאל קורינאלדילהורדה לחץ כאן
תמורות במשפט העבודה ותיאורית הצדק הרולסיאניתשלומית ינסקי רבידלהורדה לחץ כאן

 

שם המאמר

כותב המאמר

להורדה

תפקידם המרכזי של דיני ניירות ערךזוהר גושן וגדעון פרחומבסקילהורדה לחץ כאן
התביעה הנגזרת בדין הישראלי – בחינה ביקורתיתציפורה כהןלהורדה לחץ כאן
מעמד האסיפה הכללית בהנפקת מניות (בחינה ביקורתית בעקבות תיקון מספר 3 לחוק החברות)דוד האן ואדף חמדני

להורדה לחץ כאן

 תרופות בשל הפרת חיוב- מבט על פרק התרופות בהצעת הקודקס האזרחי החדשפרופ' גבריאלה שלו ויהודה אדר

להורדה לחץ כאן

דרישת הכתב בחוזים להעברת זכות מקרקעין על פי הצעת הקודקס האזרחי – בחינה ביקורתיתמשה גלברדלהורדה לחץ כאן
בית המשפט העליון והעימות הישראלי ערבי- מבט מן המשפט הבינלאומיעמיחי כהןלהורדה לחץ כאן
 זיקת העיתוי של יסודות האחריות הפליליתפרופ' גבריאל הלוילהורדה לחץ כאן
פרדוקס הכוח בגישור- עוצמה וחולשה ביחסי מגשר וצדדים לגישורעומר שפיראלהורדה לחץ כאן
הזכות לסוס בלי מושכות – על הקשר בין הזכות לייצוג על ידי עורך דין לבין מעמדה המונופוליסטי של לשכת עורכי הדין בישראלשחר אלדרלהורדה לחץ כאן

 

 

 

שם המאמר

כותב המאמר

להורדה

 השופט כפרשן – מהלכה למעשהליאת פרידגוש נצרלהורדה לחץ כאן
סעד למען הצדר – שני דגמים של סמכות עניינחת בלתי קונוונציונליתיהושע (שוקי) שגבלהורדה לחץ כאן

 הבחירה הציבורית – עקרונות ומחקר בישראל

עמיחי כהן

להורדה לחץ כאן

ההחזקה בדיני העונשין

 פרופ' גבריאל הלוי

להורדה לחץ כאן

תפקידו של המשפט בהסדרת רשת האינטרנט בראי הגישה הכלכלית למשפטד"ר אמל ג'אבריןלהורדה לחץ כאן

 

 

 

שם המאמר

כותב המאמר

להורדה

עליית מעמדו של הליך הגישור והשאלה החוקתיתאלעד פינקלשטייןלהורדה לחץ כאן

מהפך בעקבות מהפכה – מהפך בסוגיית הכאת ילדים ותלמידים לשם חינוכם בעקבות המהפכה החוקתית

בנימין שמואלילהורדה לחץ כאן
עקרון החוקיות והחוקתיות בדיני העונשין בישראלגבריאל הלוילהורדה לחץ כאן

זכויות אדם בדיני החוזים ובדיני הנזיקין – המהפכה השקטה

 דפנה ברק וארז ישראל גלעדי

להורדה לחץ כאן

 חוק יסוד כבוד האדם וחירותו בבית הדין הרבני – איזון בין ערכים יהודיים מתנגשים וזכויות אדם מתנגשות

יחיאל ש קפלן

להורדה לחץ כאן

השפה העברית לא המציאה לי תואר – על כבודן של משפחות אלטרנטיביות בישראלמיכל טמירלהורדה לחץ כאן
 הזכות לפרטיות בעקבות חוק יסוד כבוד האדם – מהפך מושגי, חוקתי ורגלטוריעומר טנאלהורדה לחץ כאן
 על כבוד האדם בהליך הגישור – השפעת חוק יסוד האדם וחירותי על הליך הגישורעומר שפיראלהורדה לחץ כאן
על בני אדם, תאגידים ומה שביניהם- האם חוק יסוד כבוד האדם וחירותו צריך לחול על תאגידיםעופר סיטבוןלהורדה לחץ כאן
 הסודיות הבנקאית לאור חוק יסוד כבוד האדם וחירותו , והשיח החוקתי החדשרות פלאטו שנערלהורדה לחץ כאן

 

 

 

שם המאמר

כותב המאמר

להורדה

על אחריותם של אתרי אינטרנט לתוכן מזיק של משתמשים בראי הניתוח הכלכלי למשפטאמל ג'אברין

להורדה לחץ כאן

 

 

 התביעה הפרטית בהליך הפלילי

גבריאל הלוי

להורדה לחץ כאן

סרבנות אידיאולוגית בראי בתי המשפט ובתי הדין הצבאיים בישראל

חמי בן נון

להורדה לחץ כאן

 נסיון כשל לביצוע עבירה במשפט העברי – מבחן סובייקטיבי או אובייקטיבי (מחקר השוואתי)יעקב בזקלהורדה לחץ כאן
על קביעת הרכבים בפרשנות חוקי היסודיצחק הרצוגלהורדה לחץ כאן
מבט מבעד לעדשה של תורת המשפט הטיפולי על אשפוז פסיכיאטרי בכפייה בישראלמוטי מרקלהורדה לחץ כאן
 מדוע היעדר זכות יסוד לאיכות הסביבה אינו פוגע בפיתוחם של דיני איכות הסביבהמרשה גלפילהורדה לחץ כאן
מאכערים לשירות הציבור- גורמים, אפיונים, הסדרה לפי סוגיית חופש העיסוק ודרכי התמודדות חלופותשמחה ורנר וירון זליכהלהורדה לחץ כאן

 

 

שם מאמר 

כותבי המאמר 

"דין פירוש החוזה – על מחלוקת פוסקים והסכמת הצדדים"גבריאלה שלו ואפי צמח

 להורדה לחץ  כאן

 

מבנה העברה הפלילית -לקראת חקיקה מחדש של דיני העברות בישראל  

גבריאל הלוי

להורדה לחץ כאן

סלבריטאים על כורחם (ובחסות בית המשפט?) מחשבות על פרטיותם  של נפגעי עברות בהליך משפטי 

דנה פוגץ'

להורדה לחץ כאן

 נסיון כשל לביצוע עבירה במשפט העברי – מבחן סובייקטיבי או אובייקטיבי (מחקר השוואתי)יעקב בזקלהורדה לחץ כאן
ביטחון אנושי: מקסם שווא או שינוי פרדיגמטי ממשי בשיח הבין-לאומי יניב רוזנאי להורדה לחץ כאן
המהפכה החוקתית: ניתו טקסטואלי  יצחר הרצוג להורדה לחץ כאן
והדרת פני זקן: בחינת סוגיית ההעסקה מעבר לגיל הפרישה נטע נדיב ואריאל מירלמןלהורדה לחץ כאן

"דמעה אחת שווה אלף מילים"

הזיקה בין התנהלותם התקשורתית של נפגעי עבירות למעמדם בהליך משפטי 

ענת פלג להורדה לחץ כאן

 

שם המאמרכותבי המאמר 

על האפליה בסחר הבין-לאומי

כלפי שטחי מחלוקת:

ישראל האיחוד האירופי וההתנחלויות.

אור כהן-ששון

 

להורדת המאמר לחץ כאן

 

 

שם המאמרכותבי המאמר 
הפניות והפניות חוזרות (Renvoi) בכללי מתקל הדינים –
הגישה המשפטית האנליטית.
גבריאל הלוילהורדת המאמר לחץ כאן

 

שם המאמרכותבי המאמר 
ההפטר לחייבים מוגבלים באמצעים: שינוי ראוי הלוקה בכשליםפבלו לרנרלהורדת המאמר
לחץ כאן

 

שם המאמר כותבי המאמר  
"גילוי מסמכים" כזירת הקרב המרכזית בהליכי תובענה נגזרתד"ר יעל ארידור בר-אילן, עו"דלהורדת המאמר לחץ כאן

 

שם המאמרכותבי המאמר 
סמכות השיפוט הבינלאומית בפלילים של בית המשפט
הישראלי בכל הנוגע ליהודה והשומרון
חלק א: קניית סמכות השיפוט הבינלאומית
פרופ' גבריאל הלוילהורדת המאמר לחץ כאן

 

שם המאמרכותבי המאמר 
"ידיעה שיפוטית" ו"מן המפורסמות"
בבתי המשפט הכלליים ובערכאות בעלות סמכויות ייחודיות:
הדוגמה של בתי הדין לעבודה
השופט צבי פרנקל ופרופ' דוד א' פרנקללהורדת המאמר לחץ כאן

 

שם המאמרכותבי המאמר 
ירידת האמון בבתי המשפט ותופעת השפיטה המתגוננתהשופט מנחם קליין ועו"ד אביעד איגראלהורדת המאמר לחץ כאן

 

 

שם המאמרכותבי המאמר 
חובת היידוע וחובת השימוע בהליכי הוצאת צו אפוטרופסות.נטע נדיב וג'ודי ברודרלהורדת המאמר לחץ כאן

 

שם המאמרכותבי המאמר 
מבוא לקובץ המאמרים בעניין ברגותי להורדת הקובץ לחץ כאן

 

שם המאמרכותבי המאמר 

פסק-דין ברגותי והלכת "הייעוד המוחשי"

 

מרדכי קרמניצר, טל נסיםלהורדת המאמר לחץ כאן

 

שם המאמרכותבי המאמר 
על אחריות מפקדים בארגוני טרור – מבט מהמשפט הבין-לאומיעמיחי כהןלהורדת המאמר לחץ כאן

 

 שם המאמר כותבי המאמר 
 סטיית המבצע הישיר מהתכנית העבריינית שחר אלדרלהורדת המאמר לחץ כאן