מעבר למשאבים למחקר המגיעים למוסד, מדובר בזכייה יוקרתית ותחרותית ביותר היות והתחרות על המענקים בין כל החוקרים באוניברסיטאות בישראל. אני שמח שחוקרי הפקולטה ממשיכים בזכיות במענקי מחקר והישגים אקדמיים בכלל גם בתקופה המורכבת בה אנו נמצאים. בהצלחה לכולנו במחזור ההגשות למענקים המתקרב לשנה הבאה.