בשנת 2019 זכתה הקריה האקדמית אונו במכרז משרד הבינוי והשיכון, להקמת מכללה למנהלי פרויקטים לתשתיות של שכונות מגורים. המכללה מקיימת קורסי מנהלי פרויקטים למנהדסים ואנשי מקצוע העוסקים ביום יום בהקמת שכונות מגורים בישראל, תוך עבודה עם משרד הבינוי והשיכון, רשויות מקומיות וגורמים נוספים. 

תוכנית הלימודים הנפרסת על פני 250 שעות לימוד, כוללת את מלוא הידע הנדרש לניהול הפרויקט:

 • סטטוטוריקה
 • ניסוח מסמכי תב”ע
 • לוחות זמנים
 • מכרזי קרקע
 • תכנון תכן וביסוס
 • תכנון גיאומטרי וניקוז
 • פיקוח קונסטרוקציה
 • מעבדות חומרים
 • תכנון תנועה ונוף
 • יערות ועתיקות
 • בטיחות
 • חוזים וחשבונות

מנהל מקצועי: מהנדס אייל עמרוסי.

ראש בית הספר לנדל”ן: ד”ר חיים זיכרמן

בשנת תשפ”א מתוכנן מסלול לימודים לתואר שני (MBA) עם התמחות בניהול פרויקטים בנדל”ן, בכפוף לאישור המועצה להשכלה גבוהה.