ליאורה סלעי וטל ורדי יזמים ומנהלים משותפים של תכנית רואים רחוק
יצירת קשר