שלום לכולם, אנחנו נשמעים להנחיות משרד הבריאות וכרגע מבטלים את היום הפתוח שהיה אמור להתקיים בקמפוס חיפה בתאריך 17.3

נעדכן על מועד חדש בהתאם להנחיות.