כנס וינרוט לליטיגציה הראשון

השקת ספרה של ד”ר אלה בין Spinal Evolution

Master Class שיווק וחסויות בעולם הספורט

מפגש בין מסורת יהודי אתיופיה למסורת היהודית הרבנית

יום פתוח בקמפוס ירושלים

יום פתוח קמפוס קרית אונו

יום פתוח בקמפוס חיפה

סמינר בינלאומי, בנושא ספורט משלב לאנשים עם וללא צרכים מיוחדים

סדרת סימפוזיונים: רב-תרבותיות ושוויון בישראל 2020 – החשוד המיידי על הפליית מגזרים בישראל

כנס בנושא: חידושים בתחום התחרות הכלכלית