תכנית המצטייינים של הקריה האקדמית אונו | כנס ארבעים שנה להפצצת הכור הגרעיני בעיראק | יום ב' 03.05.2021 בשעה 17:00 בזום

החינוך הבלתי-פורמלי בצומת הקורונה – על מה שעבד ומה שלא, ומה לוקחים מזה הלאה? | האירוע יתקיים ביום ד' 26.05.2021

ערב השקה לספר "אבי הפוטניצאל האנושי" / פרופסור ראובן פוירשטיין | האירוע יתקיים ביום ד' 26.05.2021

כנס "השואה שנעדרה" | 75 שנים למשפטי נירנברג ועדויות חדשות | יתקיים ביום ה' 06.05.2021

יום עיון בנושא "עיבוד שמיעה מרכזי – תהליכים וליקויים"

וובינר מספר 2' של החוג לסיעוד: אתגרי הסיעוד בחיסון

יום עיון בפסיכודרמה – צמיחה מתוך מצבי משבר

טובים השניים: סדרת שיחות של מרצים מהחוג למדעי יהדות – איסרו חג שבועות

טובים השניים: סדרת שיחות של מרצים מהחוג למדעי יהדות – עיד אל פיטר

טובים השניים: סדרת שיחות של מרצים מהחוג למדעי יהדות – לקראת יום ירושלים