בשנים האחרונות מקדם משרד הבריאות מיזם להקמת מערכת ממוחשבת לאומית לשיתוף מידע רפואי. במסגרת המיזם, יונגש מידע רפואי אודות מטופלים לגורם המטפל בנקודת הטיפול, ללא קשר לשיוך המטופל לקופת חולים מסויימת ולשיוך של הגורם המטפל. המטרה היא לשפר את איכות הטיפול הרפואי ע"י הנגשת מידע רפואי חשוב שבעבר לא היה מצוי בידי המטפל.

לאור חשיבות הנושא ורגישותו התקיים בקריה האקדמית אונו כנס שבו נדון נושא שיתוף מידע רפואי בארץ ובעולם, מהבטים שונים. את הכנס אירגנו ד"ר ציפי הרט וד"ר אריה יעקובי מהפקולטה למינהל עסקים, התמחות מערכות מידע בקריה האקדמית אונו. בכנס נכחו 110 משתתפים בהם רופאים, חוקרים, עורכי דין, אנשי מפתח בשירותי הבריאות השונים בישראל, ועוד.

ד"ר ציפי הרט פתחה את הכנס בסקירה מקיפה אודות יישום רשומה רפואית לאומית בעולם ובארץ, והדגישה הזדמנויות ואתגרים. פרופ' ניר מנחמי (Prof. Nir Menachemi) ופרופ' ג'ושוע ווסט (Prof. Joshua Vest) מאוניברסיטת אינידאנה הציגו מחקרים עדכניים בנושא, וכן פרויקט דומה באינדיאנה. גב' שירה לב-עמי, ראש בריאות דיגיטלית ומיחשוב ועו"ד טליה אגמון, סגנית בכירה ליועצת המשפטית, שתיהן ממשרד הבריאות, הציגו את עקרונות הפרויקט ואופן התנהלותו והבטים משפטיים. פרופ' מיכאל אהרנפלד מוועדת האתיקה של ההסתדרות הרפואית הציג הבטים אתיים כפי שנתפסים ע"י הרופאים, ומר ניר ווייס וד"ר רוברט וורטנפלד הציגו הבטים טכנולוגיים. מר רן רזניק, כתב ופרשן בכיר לענייני בריאות בעיתון "ישראל היום" ייצג את עמדת הציבור, שלדעתו ממודר מהפרויקט. פרופ' טליה מירון-שץ, ד"ר אופיר בן-אסולי, וד"ר אריה יעקובי מהקריה האקדמית אונו הציגו מחקרים בנושא.

הכנס הסתיים בפאנל בהנחיית פרופ' אליק אבירם, המנהל המדעי של המכון הישראלי לחקר מדיניות הבריאות, ובו הציג כל משתתף את הנקודה העיקרית שעלתה לדעתו בכנס, וכן הוצגו שאלות רבות מהקהללאור העניין הרב לציבור, הוחלט להפוך את הכנס למסורת שנתית.