בטורה הקבוע במוסף ידיעות אחרונות מעלה סיון רהב מאיר 10 שאלות קשות בנושא חוק טל והקונפליקט החרדי חילוני. בטורה היא מביאה את דבריו של רנן הרטמן המנכ"ל והמייסד של הקריה האקדמית אונו והקמפוס החרדי שמסביר כי בחזונו הוא שואף לשלב את הבוגרים החרדים בשוק העבודה מבלי לפגוע באמונותם.