כ-35 חברות, מהמובילות במשק, השתתפו ביריד התעסוקה הגדול של הקריה האקדמית אונו, שהתקיים ב 27/10/2015. בין החברות השונות שהשתתפו: לאומי קארד, הפניקס, אל-על, משרד הכלכלה, הראל, משרד החינוך, פסגות, התעשייה האווירית ועוד.