תכנית “בארי” לסוגיות חברתיות וישראליות, מבקשת להקנות לסטודנטים ידע ויכולות ניתוח מעמיקות בסוגיות החברתיות-כלכליות, אשר עומדות על סדר יומה של החברה הישראלית. התכנית תעסוק בהפרטה, פערים עדתיים ולאומיים, גלובליזציה וישראל ועוד.

התכנית תתקיים בקמפוס הכללי בירושלים, החל מתאריך 15.11.2015, ותכלול שישה מפגשים.

משתתפי התכנית יזכו למלגה בגובה 1,000 ש”ח.

סטודנטים, המעוניינים לקחת חלק בתכנית, מתבקשים לשלוח קורות חיים, עד ליום שני ה- 2.11.2015, למנהלת תכנית “בארי” באמצעות מייל: anat@beri-org.il