הקמפוסים הרב תרבותיים בירושלים גאים לשנות את פני החברה בעיר גם ב-2021

גאים לסכם את 2021 מבחינת הפעילות החברתית של הקמפוסים הרב-תרבותיים של הקריה האקדמית אונו בירושלים, עם למעלה מ 15 תוכניות חינמיות שמיועדות לכל בני האדם שחיים בעיר ובעיקר לסטודנטים שלומדים בה. במזרחה ובמערבה.
תוכניות שבהן לקחו חלק קרוב ל 1900 א.נשים ובהם כ 700 סטודנטים (550 מתוכם תלמידי ותלמידות האוניברסיטה העברית, מרכז שלם, מכללת עזריאלי, מרכז אקדמי לב, בצלאל, דוד ילין, אפרתה, מכללת הדסה ומוסדות פלסטינאים שלא נציין את שמם) . זאת בנוסף כמובן לפעילות החוץ-אקדמית השוטפת (כנסים, סיורים לימודיים והמשך הנגשת האקדמיה הישראלית לאוכלוסיות שהודרו ממנה ובראשן אוכלוסיית מזרח ירושלים).
תודה לכל מי שסייע בארגון, בייזום ובביצוע ובראשם – טובה מרקוביץ מנהלת הקמפוס, מרב קורן שניהלה את כל האדמיניסטרציה, נעמי אורן, איהאב ג’ועבי, איציק אפרתי, ואוראל סיני  וכל שאר אנשי ונשות הקמפוס מהסגל המנהלי והאקדמי שטרחו קשות לאורך כל השנה.
כך משנים את פני החברה. גם בירושלים.