בתאריך 6.3.22 התקיים בקמפוס קרית אונו, יום עיון לזכרו של עו”ד ארז נגה ז”ל.

סדר יום:
15:30-15:45 | עו”ד דורית נחמני-אלבק נשאה דברי ברכה.
15:45-16:00 | פרופ’ יובל אלבשן נשא דברי פתיחה.
16:00-16:45 | גב’ יעל נגה, גב’ אורית נגה ועו”ד אבי כהן נשאו דברים לזכרו של עו”ד ארז נגה ז”ל.
16:45-17:30 | עו”ד אמי פלמור דיברה על דו”ח ועדת פלמור למיגור הגזענות כנגד יוצאי אתיופיה.
17:45-18:30 | עו”ד אווקה זנה דיבר על ההתמודדות עם שיוטר יתר ושיטור חסר.
18:30-19:30 | עו”ד איתי שוחט הנחה פאנל בנושא אכיפה כנגד קטינים בני הקהילה האתיופית.

משתתפים:
גב’ יעל נגה – אלמנתו של עו”ד ארז נגה ז”ל
גב’ אורית נגה – אחותו של עו”ד ארז נגה ז”ל
עו”ד אבי כהן – סנגור ציבורי, חברו של עו”ד ארז נגה ז”ל
פרופ’ יובל אלבשן – דקן הקמפוסים הרב תרבותיים בירושלים, הקריה האקדמית אונו
נצ”מ עופר מסינג – ראש מחלקת נוער ומשפחה, משטרת ישראל
גב’ חגית כהן – קצינת מבחן מחוזית מרכז
עו”ד זאב קסו – ראש מינהל תכנית יוצאי אתיופיה, הקריה האקדמית אונו
עו”ד רחלי גססה – סנגורית ציבורית
עו”ד מרי גונטר – מנהלת מחלקת נוער, הסנגוריה הציבורית (מחוז מרכז)
עו”ד דורית נחמני אלבק – הסנגוריה הציבורית המחוזית (מרכז)
עו”ד אמי פלמור – מנכ”לית משרד המשפטים לשעבר ויו”ר הצוות למיגור הגזענות כנגד יוצאי אתיופיה
עו”ד אווקה זנה – ראש היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות
עו”ד איתי שוחט – סנגור ציבורי