בשעה טובה מחזור ב’ של התכנית “קהילה לשמה” הסתיים. 21 נשים חרדיות, תלמידות הקריה האקדמית אונו – הקמפוס החרדי במגוון פקולטאות, סיימו שנת הכשרה למנהיגות נשית חרדית במרחב הקהילתי והציבורי. בהובלת מירי רוזן הנדירה וטובי המרצים והמרצות בתחום, הן רכשו כלי השפעה אישים, קהילתיים וכלליים. היום בטקס הסיום כל אחת שיתפה בחלומותיה ליזמויות עתידיות וההצעה הראשונה שהועלתה (ואפשר שזה היה בשחוק) הייתה שלצד המשפט הנוכחי של הקיר ייכתב משפט נוסף: “יפה כח נשים מכח אנשים” (ספרי במדבר קלב). אכן, צדק רבי נתן: יפה כוח נשים מכוח אנשים.