ממאיר שפיגלר- מנכ״ל הביטוח הלאומי ויזהר קנה- לשעבר נשיא לשכת רואי החשבון בישראל, הרצו בפני סטודנטים בשנים ג׳ ו-ד׳ בחוג לחשבונאות בקמפוס קרית אונו ובקמפוס החרדי באור יהודה. בין היתר, דיבר מנכ״ל הביטוח הלאומי על מערכות הגבייה והתשלומים בישראל, זכויות המבוטחים, מערכי סיוע לאוכלוסיות מוחלשות ועוד.