מסלולי תואר ראשון הפתוחים לרישום לפברואר 2018:
קמפוס קרית אונו
תואר ראשון במשפטים .LL.B

תואר ראשון בפרסום ותקשורת שיווקית .B.A

תואר ראשון במנהל עסקים בהתמחות בניהול כספים – חשבונאות .B.A

תואר ראשון במנהל עסקים בהתמחות בניתוח מערכות מידע .B.A

קמפוס ירושלים
תואר ראשון במשפטים .LL.B

תואר ראשון בחינוך וחברה .B.A

קמפוס חיפה
תואר ראשון במשפטים .LL.B

ומה עם תואר שני? מתחילים באפריל 2018
תארים שנים פתוחים לרישום סמסטר אפריל 2018
תואר שני במנהל עסקים ׁ(.M.B.A) בהתמחות בשיווק ופרסום

תואר שני במנהל עסקים (.M.B.A) בהתמחות במימון ושוק ההון

תואר שני במנהל עסקים (.M.B.A) בהתמחות באסטרטגיה ויזמות עסקית

תואר שני במנהל עסקים (.M.B.A) בהתמחות במערכות מידע ויזמות טכנולוגית

תואר שני במנהל עסקים (.M.B.A) בהתמחות בניהול פארמה ומערכות בריאות

תואר שני במנהל עסקים (.M.B.A) בהתמחות בניהול איכות הסביבה

תואר שני (.M.A) ביהדות