הכנס מתקיים אחת לארבע שנים וזו הזדמנות למפגש עולמי של אנשי מקצוע בתחום הריפוי בעיסוק.

חברי הסגל הציגו הרצאות ופוסטרים המבוססים על מחקרים עדכניים שערכו. המסר העיקרי בכנס הוא להרחיב את עשייתם החברתית של מרפאים בעיסוק ולעשות שימוש רחב יותר במומחיות שלהם לקידום האנשים בהם הם מטפלים ברמה המדינית והחברתית.

כמי שפועלים לשינוי פני החברה בישראל, מיד התחברנו! 
מרפאים בעיסוק משנים את פני החברה!

העבודות שהוצגו: 

  • “Mediation based Communication” (MBC) – Recovery and wellbeing oriented communication in mental health (MH)

Naama Katz, Dalia Sachs, Noomi katz

  • Audio Description for Individuals with Visual Disability: Enabling Participation in Cultural Events

Naomi Weiss Ferziger, Asnat Bar-Haim Erez, Naomi Katz, Yossi Dror Freier, Lirit Gruver, Nofar Goren

  • Vocational intervention programs for young adults with Autism spectrum disorders: From theory to practice in Occupational Therapy

Efrat Selanikyo, Noomi Katz, Sharon Cermak, Eynat Gal

  • Deconstructing hierarchies: Service users as co-teachers in occupational therapy education

Shira Yalon-Chamovitz, Yoav Kreim, Carolyn Gutman

  • Universal Design for Learning: Diversity in Action within Occupational Therapy Education

Shira Yalon-Chamovitz, Orit Lahav

  • Building Cognitive Ramps: Developing and Corroborating an Applied Model of Cognitive Accessibility for People with Intellectual Disability

Shira Yalon-Chamovitz, Michal Tenne-Rinde, Ornit Avidan-Ziv

  • The effect of age and gender on obesity, physical fitness and wellbeing among Israeli adolescents with and without learning disabilities (LD)

Nirit Lifshitz, Noomi Katz

  • Quality of life and participation among elderly: are there contributing resilient factors in various cultural groups

Asnat Bar-Haim Erez, Amiya Waldman-Levi, Jeanine M. Stancanelli, Noomi Katz

  • Cultural adaptation and implementation of Lifestyle Redesign® (LR) intervention for healthy elderly; findings from a pilot study

Yael Zilbershlag, Noomi Katz, Debbie Rand, Racheli Kizony, Asnat Bar-Haim Erez

  • Functional wellbeing model (FWM)-Legal and occupational assistance to minimize victem of crime’s secondary victimization and enhancing their wellbeing

Naama Katz, Dana Pugach, Noomi Katz

כנס הריפוי בעיסוק העולמי בקייפטאון, דרום אפריקה