המרכז לאקדמיה שוויונית יזם הדרכות נגישות לעובדי כל הקמפוסים שלנו (קמפוס קרית אונו, קמפוס ירושלים, קמפוס חיפה), על מנת להגביר את המודעות לנושא הנגישות ולשפר את התקשורת הנגישה.
ההדרכה מועברת על-ידי עמותת נגישות ישראל