הוועידה השנתית התקיימה בהשתתפות צמרת עולם המשפט הישראלי על הפרק, בין היתר: חוק הלאום והיחסים בין הרשות השופטת והרשות המבצעת.