ניצן, מעיין וגל, סטודנטיות בחוג להפרעות בתקשורת משתתפות בפרויקט איראסמוס וסיפרו על החוויה האישית שלהן מביקור באוניברסיטאות וקליניקות בפורטוגל:

במהלך הימים סיירנו ב במתחם בית ספר וגן ציבוריים שם מתקיים שילוב בגישת ה- inclusion לילדים לקויי שמיעה בדרגות שונות, וכן מעט ילדים על הספקטרום האוטיסטי בתפקוד גבוה. נכחנו לראות כיצד ניתן לקיים את הגישה באופן טבעי. כך למשל, בכיתות בהן יש שילוב, התלמידים לומדים במקביל הן בצורה הדבורה והן במסמנת ע”י אנשי צוות חינוכי הפועלים במקביל בכיתה (למידה דו לשונית). החוויה הייתה מעצימה עבורנו שכן יכולנו לראות כיצד התאוריה אותה למדנו מתקיימת דה פקטו, ואנו מרגישות כי בתחום זה ניתן לשאוף בארץ לקידום האג’נדה.

ביקרנו במרכז IPA אשר נותן מענה לאנשים עם אפזיה ומתמקד בגישה הסוציאלית. המרכז פועל במשך שעות היום ונותן מענה תקשורתי ופסיכולוגי. זהו המרכז היחיד מסוגו בכל פורטוגל אשר נוקט בגישה הסוציאלית, והצוות עושה מאמצים רבים להפיץ את הבשורה הסוציאלית מבחינת הטיפול באפאזיה. עבורנו היה מעניין להיווכח שבישראל גישה זו מוטמעת והרגשנו שיכולנו לתרום ולספר על הידע וההתנסות שלנו בארץ לשאר המשתתפים בתכנית.

סיור במרכז APPC,הנותן מענה טיפולי לאנשים עם CP בכל הגילאים. המרכז מעניק טיפולים בתחומי מקצועות הבריאות השונים הן בתחום הטיפולי והן בתחום הנגישות ואיכות החיים היומיומית, תוך התמקדות במודל הICF לשיפור ההשתתפות והשילוב. הקלינאית במרכז הציגה בפנינו את השימוש בתת”ח מסוגים שונים אשר היו מוכרים לנו ברובם מהלימודים, אך לצד זאת נחשפנו גם לשימושים טיפוליים ולתוכנות שלא הכרנו.

בנוסף, בשעות אחר הצהריים ועד הערב הועברו לנו סדנאות ופעילויות פרונטליות בנושאים שונים מהם למדנו רבות, וביניהן:

  • תקשורת בין אישית. הצגת פרופילים התנהגותיים שונים של מטופלים אשר הכרתם מאפשרת אופן טיפול וגישה טיפולית מותאמת באופן אישי.
  • פרוטוקול קליני להערכת קול. הצגת כלים המשמשים להערכה וביצוע אינטגרציה של המידע העולה מתוכם. בהמשך לכך בוצעה צפייה באבחוני קול של שלושה מטופלים שונים ע”י רופא אאג וקלינאי תקשורת ולאחר מכן ניתוח הממצאים.
  • סדנה בנושא רפלקציה. בסדנה הועלתה החשיבות ברפלקציה האישית שלנו כמטפלים לגבי תחושות, תמלולן וניתוחן לצורך פיתוח אישי.

לאורך השבוע הועלה שוב ושוב נושא מרכז הסימולציה בקריה האקדמית אונו. ניכר, כי הצוות הפורטוגלי התרשם רבות מהפרויקט, פועל ליישומו בפורטוגל ומדגיש את חשיבותו ככלי לימודי גם בפני המשתתפים מהמדינות השונות בתכנית. כמו כן, אנו מרגישות כי הידע התיאורטי והמעשי שצברנו לאורך השנים במכללה עמוק ורב, וכי בישראל יכולות גבוהות מאד בכל התחומים בהם נגענו לאורך השבוע האחרון, דבר שמסב לנו גאווה רבה.

חשוב לנו לציין כי אנו חוות חוויה מעצימה, מלמדת ומגבשת, הן מבחינת החומר התיאורטי והן מבחינת הפרקטיקה והשיח הבינלאומי בתחום. כעת, פנינו להמשך הלמידה בשבוע הבא.”