החלטת מל”ג על איחוד אקדמי של המכללה לחברה ואמנויות עם הקריה האקדמית אונו. האיחוד מבוסס על חזון משותף של שני המוסדות, ושילוב מקדם של תחומי לימוד משלימים.

במסגרת האיחוד האקדמי תהפוך המכללה לחברה ואמנויות לחלק בלתי נפרד מהקריה האקדמית אונו,   ו-1,000 הסטודנטים הלומדים במכללה לחברה ואמנויות ימשיכו ללמוד בה ללא כל שינוי עד לסיום לימודיהם.

הסטודנטים אשר צפויים להירשם לשנת הלימודים הבאה יהיו סטודנטים מן המניין בקריה האקדמית אונו, אשר מונה היום למעלה מ-14,000 סטודנטים בקמפוסים השונים ברחבי הארץ וביניהם קריית אונו, חיפה, ירושלים ואור יהודה.

העברת הפעילות תיעשה כחלק מפיתוח של התארים הקיימים היום באונו ביניהם לימודי ריפוי בעיסוק והפרעות בתקשורת, חינוך וחברה, ספורטתרפיה ועוד. כתוצאה מהעברת  הפעילות, יורחבו המקצועות הטיפוליים הנלמדים בקריה האקדמית אונו ולסטודנטים יתאפשר לקבל בסיס ידע טיפולי רחב בתואר הראשון והשני.

הקריה האקדמית אונו מאמינה בשילוב וקידום כלל המגזרים בחברה הישראלית וכחלק מתפיסה זו התארים החדשים יתנו מענה ישיר עבור אוכלוסיות ומגזרים שמעוניינים להנגיש ולהנחיל את המקצועות הטיפוליים בחברה שלהם – הן בפריפריה בה קיים צורך גדול במקצועות הטיפוליים והן במגזרים שונים וביניהם החברה הערבית.

 

  •  פרופ’ משה בן חורין, ראש הקריה האקדמית אונו אמר: “מיזוג המוסדות יהפוך את הקריה האקדמית אונו למוסד האקדמי הדומיננטי בישראל בהכשרת אנשי המקצוע בתחום הטיפולי בכלל ובאמצעות אומנויות בפרט. התארים השניים של המכללה לחברה ואומנית הם המשך טבעי לתארים של הקריה האקדמית אונו. בטוחני כי שיתוף הפעולה יעצים את האיכויות שבשני המקומות וייטיב עם הסטודנטים להעשרת התכנים המוצעים להם”.
  • פרופ’ עמיה ליבליך , נשיאת המכללה האקדמית לחברה ואמנויות אמרה : “המכללה האקדמית לחברה ואמנויות דוגלת במחויבות חברתית וטיפולית, רמה אקדמית גבוהה תוך שימוש באמנויות. השילוב במסגרת הקריה האקדמית אונו יביא לביסוסן ולהרחבתן של תכניות הלימוד בתחומי החברה והטיפול באמנויות תוך שמירה על רמתן וייחודן.”