מדובר במקרה חמור, שאין לו מקום בחברה הישראלית. כמוסד שחרט על דגלו את קידום הרב תרבותיות בישראל, אנו סבורים כי יש לנקוט צעדים מניעתיים בכל הנוגע לחינוך לקבלת השונה החל מגיל צעיר על מנת שמקרים מסוג זה לא ישנו. במובנים אלו, חינוך להכלה, סובלנות והכרת האחר, יכולים להוות את הכלי המרכזי במאבק כנגד השנאה בישראל. בפתח שנת הלימודים הבאה עלינו לטובה, אנו קוראים לממשלת ישראל כבר משנה זו להחיל תכניות לימוד במערכת החינוך שיקטינו את הבורות ויגדילו את הסובלנות.