ד"ר שירה סופר-ויטל

מרצה ומנהלת אקדמית בתואר השני בחוג לחינוך וחברה, הפקולטה למדעי הרוח והחברה

אודות

בעבר כיהנה במגוון תפקידים חינוכיים וניהוליים. ביניהם, ייעוץ מדעי-אקדמי באוניברסיטה מובילה; הוראה ומחקר מדעי במסגרת אקדמית; פיתוח תוכניות לימודים בבתי ספר על-יסודיים; הוראה, ריכוז מקצועי, ניהול תחום הערכה ומדידה וניהול פדגוגי בבתי-ספר על-יסודיים.

השכלה

פוסט דוקטורט
התמחות בלמידה בחברת המידע- יצירה שיתופית של ידע בקהילות מוגברות טכנולוגיה במסגרת תוכנית I-CORE, אוניברסיטת בן גוריון (2015).
.Ph.D
בחינוך,האוניברסיטה העברית  (2013). 
M.A.
בחינוך (בהצטיינות), האוניברסיטה העברית (2004).
.B.A
בחינוך וספרות ערבית (בהצטיינות), האוניברסיטה העברית (2001).

תחומי הוראה

יזמות חינוכית-חברתית, פיתוח ארגוני של מערכות חינוך, תקשוב וחדשנות בלמידה, מדעי הלמידה וחינוך במאה ה-21, חינוך בלתי פורמלי, אוריינות מחקרית ושיטות מחקר איכותניות.

תחומי מחקר

חוקרת בתחומי למידה שיתופית ויצירת ידע בקהילות עתירות טכנולוגיה, תוך בחינת מוטיבציה, ארגומנטציה ולמידה מושגית; למידה, הוראה והערכה בסביבות חינוכיות רב תרבותיות; טיפוח למידה חברתית-רגשית (social emotional learning) לרבות חרם, בריונות ואלימות (פיזית ומקוונת) במסגרות חינוכיות.