Hadas Tamam Ben Avrham

הדס תמם בן אברהם

סגנית דיקן וראש מכון המחקר לניהול סיכוני סייבר

אודות

סגנית דיקן, מרצה וחוקרת בפקולטה למנהל עסקים וראש מכון המחקר לניהול סיכוני סייבר בקריה האקדמית אונו. חוקרת בתחום משפט וטכנולוגיה, רגולציית סייבר, הטיות קוגניטיביות ואתיקה התנהגותית. בנוסף, שותפה בחברת INTACT המתמחה בניהול משברי סייבר ואסדרה ארגונית בתחום הסייבר. כיום, חברה בפורום ניהולי משברי סייבר והבנת רגולציה בדירקטוריון. פעילה בפורומים, כנסים וועדות בעלות השפעה בתחום הסייבר ומדיניות פרטיות. לשעבר קצינה בכירה ביחידת התביעות במשטרת ישראל -להב 433.

השכלה

Ph.D. Candidate
בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן (2019). בהנחית פרופ' אריאל בנדור ופרופ' יובל פלדמן.
M.B.A
במנהל עסקים בהתמחות שיווק ופרסום, הקריה האקדמית אונו (2009) (בהצטיינות).
B.A
במנהל עסקים, התמחות מימון ושוק ההון, הקריה האקדמית אונו (2008) (בהצטיינות).
LL.B
במשפטים, הקריה האקדמית אונו (2009).

תחומי הוראה

משפט וטכנולוגיה, ניהול סיכונים משפטיים למנהלים, אכיפה כלכלית, דיני ניירות ערך, אתיקה ותקינה בסייבר, ועוד.

תחומי מחקר

השפעת רגולציה על הטמעת מערכות הגנה בארגונים, אחריות נושאי משרה באירועי סייבר בארגונים, הטיות קוגנטיביות של נציגי המדינה בהליך המנהלי והפלילי.

קורות חיים