פרופ' עמיה ליבליך

ראש בית הספר לחברה ואמנויות

יצירת קשר