על מה נדבר?
על הפנסיה שלנו, על מי מוטלת האחריות לדאוג שתהיה לנו פנסיה- האם על הממשלה? האם על קרנות הפנסיה?

איפה ומתי?
רביעי | 10 בינואר 2018 | 16:00

בניין D | אולם 7 | קמפוס מרכזי הקריה האקדמית אונו

צה”ל 104 קרית אונו

הכניסה חופשית