מרכז שלום למחקר משפטי השוואתי בשיתוף עם יוזמות קרן אברהם, מזמינים אתכם ב 14 ביולי 2016 לכנס בנושא: שילוב ושוויון בין יהודים וערבים בישראל: השכלה גבוהה וייצוג כמפתח לרב תרבותיות.
מנחה: ד”ר שלומית יניסקי רביד, יו”ר ומייסדת מרכז שלום למחקר משפטי השוואתי, הקריה האקדמית אונו.
לפרטים והרשמה נא לפנות לאתר הכנס
מה בתכנית?
11:00-10:45

התכנסות וכיבוד קל.

11:00- 11:40

דברי פתיחה:
פרופ’ יובל אלבשן, דיקן הפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו.
ח”כ איימן עודה, יו”ר הרשימה המאוחדת.
ד”ר ת’אבת אבו ראס, מנכ”ל שותף, יוזמות קרן אברהם.
ד”ר מורשד פרחאת, סגן מנהל בית החולים זיו בצפת וחבר צוות ההיגוי מטעם הנשיא בנושא שילוב ערבים באקדמיה.
ד”ר שלומית יניסקי רביד, יו”ר ומייסדת מרכז שלום למחקר משפטי השוואתי, הקריה האקדמית אונו.

11:40 – 12:50

מושב ראשון: שילוב המגזר הערבי, ייצוג, זכויות ומה שבינהם.

מנחה: ד”ר שלומית יניסקי רביד, יו”ר ומייסדת מרכז שלום למחקר משפטי השוואתי, הקריה האקדמית אונו.
הרצאת אורח: “האתגר הפנימי הגדול ביותר של ישראל, שילוב האזרחים הערבים” – פרופ’ סמואל אסטרייכר, בית הספר למשפטים של אוניברסיטת ניו יורק.
Dwight D. Opperman Professor of Law and director of NYU Center for Labor and Employment.

מגיבים:
“בניית חברה משותפת ששייכת לכולם: שותפות לעומת נורמליזציה” – עו”ד בשאיר פאהום-ג’יוסי, יו”ר שותפה, יוזמות קרן אברהם.
“זכויות מיעוטים והנדסה חברתית דרך עיצוב ההליך הדמוקרטי – הרהורים ביקורתיים” – ד”ר יצחק הרצוג, הפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו.

12:50- 13:10 הפסקה.

13:10 – 14:40

מושב שני: “הקמפוס כמרחב רב תרבותי – היבטי מדיניות”

מנחה: פרופ׳ יהודה בר שלום, ראש בית הספר לחינוך וחברה, הקריה האקדמית אונו.
“חסמים ואתגרים לשילוב סטודנטים ערבים-פלסטינים בקמפוס הישראלי” – גב’ אנוואר אלשיכה, מנהלת מיזם קמפוס כמרחב משותף, יוזמות קרן אברהם.
“מדיניות של הנגשה ורב תרבותיות באקדמיה – המפגש בין הסטודנט הערבי-פלסטיני למערכת” – פרופ’ ריאד אגבריה, יועץ הרקטור לענייני סטודנטים ערבים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
“חשיבות כשירות תרבותית בקרב הסגל המנהלי באקדמיה לשילוב מוצלח של סטודנטים ערבים” – ד”ר יונתן קפלן, סגן ראש בית הספר לתלמידי חו”ל, האוניברסיטה העברית.
“שילוב סטודנטים ערבים באקדמיה, נקודת המבט של משרד החינוך” – מר עבדאללה חטיב, ראש אגף החינוך הערבי במשרד החינוך.

14:40 – 15:00 – הפסקה

15:00 – 16:30

מושב שלישי “רב תרבותיות בחינוך – היבטים תומכים”

מנחה: גב’ דלית שטאובר, מנכ”לית משרד החינוך לשעבר.
“בודו ככלי לשלום: שילוב ערבים ויהודים בסיוע אמנויות הלחימה – מר אלי כהן, ח”כ לשעבר מטעם הליכוד ושגריר ישראל ביפן.
“השתייכות ערבים לחברה הישראלית בעקבות בג”צ ארנן” – ד”ר תמר הוסטובסקי-ברנדס, הפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו.
“העדפה מתקנת בחינוך לאור התפיסה הליברלית” – ד”ר בן ציון להב, הפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו.

דברי סיכום:
מר אמיר אעסי, ראש מנהלת המגזר הערבי, הקריה האקדמית אונו.

מתי והיכן?
יום חמישי, ה-14.07.2016, בין השעות 16:30-10:45.

אולם כלנית, בית הספר למוסיקה, הקריה האקדמית אונו.

רחוב צה”ל 104, קרית אונו.

לפרטים והרשמה נא לפנות לאתר הכנס​