איומים אליהם חשוף הנוער במסיבות טבע ובאירועים החברתיים השונים, באופן ישיר או עקיף. האתגר המרכזי עמו המיזם מתמודד הינו כי באירועי המצוקה האלו בני נוער אינם נעזרים בהוריהם ואו בגורמי חירום , כנובע ממבוכה וחשש לחשיפה וזאת לעיתים במחיר סיכון חייהם וחיי חבריהם.

לכתבה המלאה – לחצו כאן