שאלת הקשר שבין הגוף לנפש (mind) נטועה בתרבות משחר ההיסטוריה. במשך השנים תפסה לה הנפש עמדה מועדפת אשר מתגלמת בלשון. הטקסט המקראי, למשל, מדגיש את היות האדם זהה עם נפשו.
יחד עם זאת, גיל הנעורים מלווה בשינויים גופניים ניכרים המהווים מרכיב מרכזי בתהליך ההתבגרות. שינויים אלה משפיעים על האופן בו מצייר לעצמו בן הנעורים את העולם הסובב אותו ואת האופן בו מתעצב עולמו.
מהי מטרת הכנס?
בחינת כלים והיבטים טיפוליים, המביאים בחשבון את תביעת הגוף לבכורה.
בין משתתפי הכנס (רשימה חלקית):
ד”ר סער הראל, מנהל אגף א’ חינוך ילדים ונוער בסיכון, משרד החינוך.
מר יורם ביטון, מפקח ממונה קידום נוער היל”ה, מחזו מרכז משרד החינוך.
גברת עמליה חיימוביץ’, מנהלת מחוז מרכז, משרד החינוך.
גברת מעיין קרת, מייסדת ומנכ”לית משותפת “המסלול שלך”.
פרופ’ יובל אלבשן, דקן לפיתוח חברתי, הקריה האקדמית אונו.
פרופ’ יהודה בר-שלום, דקן ביה”ס לחינוך וחברה, הקריה האקדמית אונו.
מועד הכנס
מחר, יום שני, ה- 25/01/2016, ט”ו בשבט.
בין השעות 08:30-14:30.
מקום הכנס
הקריה האקדמית אונו, קמפוס מרכזי, צה”ל 104, קרית אונו.
לפרטים נוספים והרשמה לכנס
אסנת דלאל – osnatd@atid.org.il
להזמנה ולו”ז הכנס – לחצו כאן