הקריה האקדמית אונו, שמחה להזמינכם, ב-01.05.2016, להרצאתו של עמיתנו, ד”ר אלברטו אהרונוביץ, מרצה בכיר במכון השוויצרי למשפט השוואתי בלוזן, שוויץ.
נושא ההרצאה – “התרופות בגין פגיעות במשקיעים זרים: הדרך המפותלת שבין העדר סעד, סעד של פיצויים ו/או השבת המצב לקדמותו על רקע לקחים ממגזרי הגז והנפט”.
בהנחיית: ד”ר שלומית יניסקי-רביד, ראש מכון שלום למחקר השוואתי, הקריה האקדמית אונו.
מתי והיכן?
יום ראשון, ה-01.05.2016, בשעה 15:00.

חדר עסקאות, קמפוס מרכזי, הקריה האקדמית אונו.


לאישור השתתפות נא לפנות ל s.ravid@ono.ac.il